• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1982

  p.1 De privaatrechtelijke weerslag van de Europese conventie voor de Rechten van de Mens
  De Pauw F.
  13 De burgerlijke vordering wegens misdrijven met een buitenlands element
  Thomas F.
  41 De toepasbaarheid van het Europees recht voor de nationale rechterlijke instanties
  Maresceau M.
  71 De materieelrechtelijke betekenis van het Europees recht
  Steenbergen J.
  81 Harmonisering van de effectenreglementering in de Europese Gemeenschap
  Wymeersch E.
  115 Het faillissement en concordaat in de internationale context
  Geinger H.
  145 Het beding van eigendomsvoorbehoud en zijn externe werking tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak
  Schrans G.
  171 Noties van internationaal fiscaal recht in verband met personen en ondernemingen
  Lagae J.P.
  215 Internationaal privaatrechtelijk procesrecht en de bevoegdheidsovereenkomsten
  Laenens J.
  269 Het huwelijk en de echtscheiding in het internationaal privaatrecht
  Spanoghe E. en Erauw J.
  311 Le statut des mineurs: l’autorité parentale et les obligations alimentaires en droit international privé
  Rigaux F.
  327 Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht in het Internationaal Privaatrecht
  De Wulf Chr.
  365 De garanties op eerste verval
  De Vroede P. en Flamee M.
  387 Nationaal en internationaal recht: één recht?
  De Gryse L.
  403 Kartelrecht (1974-1981)    Overzicht van rechtspraak
  Maresceau M., Stuyck L.
  655 Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden
  Krings E. en De Coninck B.
  687 Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden
  Sterk T.A.W.
  703 Arbitrage en toepasselijk recht
  Van Houtte H.
  721 Bijzonder en afwijkend handelsrecht (1977-1981)     Overzicht van rechtspraak
  Merchiers Y.
  841 De quasi-jurisdictionele functie
  Wymeersch E.
  887 De wet betreffende de handelspraktijken en de consument
  Stuyck J.
  949 Handelszaak, huwelijksvermogensrecht en echtscheiding
  Bouckaert F.
  977 Huwelijksvermogensrecht (1976-1981)    Overzicht van rechtspraak
  Baeteman G., Gerlo J. Engels C.