• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1987

  p.1 De vertegenwoordigers van het kaderpersoneel in de ondernemingsraad
  Rigaux M.
  37 De ontslagprocedure van beschermde werknemers
  De Ganck C.
  67 Het toepassingsgebied van het arbeidsrecht
  Vanachter O.
  91 Knelpunten in het toepassingsgebied van de sociale zekerheidsregeling voor werknemers en zelfstandigen
  Simoens D.
  161 Recente evoluties in de arbeidsongevallenverzekering
  Van Steenberge J.
  185 Onderhoudsplicht en O.C.M.W.
  Senaeve P.
  217 Het sluitingsfonds en de problematiek van het faillissement
  Swennen H.
  241 Sociale voorrechten
  De Schrijver L.
  273 Vie privée et droit belge de la sécurité sociale
  Gosseries P.
  319 Huwelijk, feitelijke scheiding, echtscheiding, concubinaat en sociaal recht
  Van Eeckhoutte W.
  409 Sancties wegens verwezenlijking van het risico door toedoen van de sociaal verzekerde
  Van Hoogenbemt H.
  477 Tuchtrecht en gezagsuitoefening in de onderneming
  Steyaert J.
  503 De impact van het Europees en internationaal recht op het Belgisch sociaal recht
  Dubois B.
  579 Cassatierechtspraak in sociale zaken
  Lenaerts H.
  609 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (1984-1986)    Overzicht van rechtspraak
  Afdeling Burgerlijk Recht van de Rijksuniversiteit van Leiden
  1023 Met weemoed terugdenkend aan Adriaan Pitlo
  Storme M.
  1029 Afstamming anno 1987
  Van Neste F.
  1051 De vaststelling van de afstamming
  Gerlo J.
  1143 De persoonlijke gevolgen van de afstamming
  Gerlo J.
  1179 De patrimoniale gevolgen van de afstamming - Het nieuwe afstammingsrecht of de grote promotie van de buitenhuwelijkse verwanten
  Puelinckx-Coene M.
  1255 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1979-1984)    Overzicht van rechtspraak
  Vandenberghe H., Van Quickenborne M.
  1677 Overeenkomst met de overheid
  Vander Does J.A.E.
  1709 Overeenkomsten met de overheid
  Van Gerven W. en Wyckaert M.
  1755 Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht
  Van Oevelen A.
  1843 Bijzonder en afwijkend handelsrecht (1982-1986)     Overzicht van rechtspraak
  Merchiers Y.