• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1988 - Lustrum

  1 Een kwarteeuw Tijdschrift voor privaatrecht
  Marcel Storme
  2 Ons tijdschrift
  Marcel Storme
  3 Ons tijdschrift: een gemeenschappelijke avontuur van 25 jaar
  Marcel Storme
  4 De minister van Justitie groet het Tijdschrift voor privaatrecht
  Melchior Wathelet

  1988

  p.1 Advocatenhonoraria: een consumentvriendelijk perspectief
  Demeulenaere B.
  33 Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag
  Wylleman A.
  89 Gebruik en misbruik van procesrecht
  Taelman P.
  127 De reglementering van het vrij beroep
  Geens K.
  323 Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid
  Dirix E.
  357 De vennootschap: juridisch kader voor de onderneming in haar maatschappelijke dimensie
  Merchiers Y.
  391 Mogelijkheden van privaatrechtelijke rechtsbescherming tegen milieuschade door zure neerslag
  Pallemaerts M.
  415 Personen- en familierecht (1981-1987)    Overzicht van rechtspraak
  Baeteman G., Gerlo J., Guldix E., De Mulder W., De Wit R.
  663 Vraagbaak omtrent de richtlijn produktaansprakelijkheid
  Cousy H.
  699 Verzekering van de produktaansprakelijkheid
  Moustie K.
  717 Produktaansprakelijkheid volgens huidig Belgisch recht
  Rogge J.
  731 Produktenaansprakelijkheid in Nederland
  Slagter W.J.
  763 De invloed van de EG-richtlijn “Produktaansprakelijkheid” op de algemene contractvoorwaarden
  Walschot F.
  795 De nieuwe pachtwet
  Traest G.
  907 Erfenissen (1978-1987)    Overzicht van rechtspraak
  Puelinckx-Coene M., Verstraete J.
  1071 Jaap Beekhuis, afscheid van een grand old man
  Storme M.
  1077 Jan Ronse, de zomer was zeer groots
  Storme M.
  1087 De toepassing van het E.E.G.-mededingingsrecht door de Belgische stakingsrechters (1980-87)
  De Bauw H. en Van Houtte B.
  1171 Exoneratiebedingen
  Dirix E.
  1205 Exoneratiebedingen
  Kortmann S.C.J.J.
  1259 De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing
  Storme M.E.
  1299 De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk (1985-1988)    Overzicht van rechtspraak
  Delva J.