• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1990

  p.3 Herziening van de rechterlijke organisatie in Nederland    De redactie privaat
  Polak J.M.
  9 Vorderingen in een vreemde munt rechtsvergelijkend bekeken, in het bijzonder naar Engels en Belgisch contractenrecht
  Niyonzima M.
  37 Prof. François Laurent een eeuw later (1810-1887-1987)
  Baert G.
  153 Huwelijksvermogensrecht (1982-1988)    Overzicht van rechtspraak
  Baeteman G., Gerlo J., Guldix E., De Mulder W., Luypaers P.
  351 Voor leesbare wetboeken    De redactie privaat
  Baeteman G.
  353 Goede trouw in geding en bewijs
  Storme M.E.
  545 Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw
  Cornelis L.
  645 Het kind en zijn moeder(s). Het moederschap na medisch begeleide voortplanting, inzonderheid draagmoederschap
  De Meuter S.
  679 De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk (1988-1990)    Overzicht van rechtspraak
  Delva J., Meersschaut F.
  769 Handelsrechtelijke rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en van het Benelux-Gerechtshof (1985-1989)    Overzicht van rechtspraak
  Rijksuniversiteit Leiden, Afdeling Handelsrecht
  967 Grondplichten    De redactie privaat
  Haardt W.L.
  971 De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en re-integratie
  Van Eeckhoutte W.
  1093 De zogenaamde “subjectieve” goede trouw in het Belgische materiële privaatrecht (in het bijzonder in de materies die het notariaat aanbelangen)
  Van Oevelen A.
  1163 Wil en vertrouwen bij de totstandkoming van verbintenissen
  Verougstraete I.
  1203 Arbeidsovereenkomsten (1984-1989)    Overzicht van rechtspraak
  Persyn C., Janvier R., Van Eeckhoutte W.
  1513 Ons privaatrecht in Europees perspectief    De redactie privaat
  Storme M.
  1517 De woonstvergoeding: enkele kritische bedenkingen
  Hofströssler P.
  1631 De nietigheid bij de oprichting van een vennootschap
  Geens K.
  1685 Faillissement, surseance van betaling en continuïteit van de onderneming
  Schimmelpenninck R.J.
  1731 Faillissement en continuïteit van de onderneming
  Verougstraete I. en Van Buggenhout C.
  1781 Industriële eigendom, auteursrecht (1975-1990)    Overzicht van rechtspraak
  Van Hecke G., Gotzen F., Van Hoof J.