• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1992

  p.1 Nieuw privaatrecht voor Oost-Europa    De redactie privaat
  Hondius E.H.
  7 Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering
  Bocken H.
  89 De civielrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden, andere werknemers en ambtenaren voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging
  Van Oevelen A.
  135 Sociale zekerheid werknemers zelfstandigen Toepassingsgebied-bijdrageregeling (1985-1991)    Overzicht van rechtspraak
  Persyn C. en Van Eeckhoutte W.
  291 Pleidooi voor een vernieuwd erfrecht    De redactie privaat
  Puelinckx-Coene M.
  297 Transsexualiteit naar Belgisch recht
  Maertens A.
  337 De nieuwe wet tot bescherming van de economische mededinging
  Steenlant J.
  401 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden    Overzicht van rechtspraak
  Afdelingen Burgerlijk Recht en Jeugdrecht van de Rijksuniversiteit Leiden
  665 lets over de verhouding van rechter en wetgever    De redactie privaat
  671 Actuele trends inzake zekerheden
  Krings E.
  703 Rationeel recht. Een rechtsfilosofisch en rechtstheoretisch essay over wetgevingstheorie
  Wintgens L.
  753 Voorbehoud en 'herziening' naar gemeen recht bij vergoeding van lichamelijke schade
  De Temmerman B.
  803 Over het grensoverschrijdend associatieconcern, zetelverplaatsing en internationale fusie
  Blumberg J.-P.
  845 Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-, krediet-, wissel en chequeverrichtingen (1987-1991)     Overzicht van rechtspraak
  Merchiers Y., Colle Ph., Dambre M.
  1055 De Nederlandse Taal. Hoever gaat de zorg van de wetgever?    De redactie privaat
  Polak J.M.
  1059 Trustachtige rechtsfiguren in Nederland
  Eisma S.E.
  1097 Trustachtige rechtsfiguren in Belgiƫ
  Swennen H.
  1133 De ommekeer van de rechtspraak inzake de aansprakelijkheid voor de fouten van de loods in het licht van enkele vergeten verdragen
  Van De Velde L.
  1187 Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht
  Freriks D.
  1261 Voorrechten en hypotheken (1977-1990)     Overzicht van rechtspraak
  Heurterre P.