• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1995

  p.1 Het vertrouwen in het gerecht en de afdoening van vormfouten    De redactie privaat
  Polak J.M.
  7 Misbruik van de rechtsvorm van een V.M.W.-Beschouwingen over de rechtspersoonlijkheid: het winstoogmerk
  Ernst Ph.
  79 Huisvestingsrecht en burgerlijk recht: enkele materiële en formele aspecten van bevoegdheidsverdeling
  Hubeau B.
  151 Europees gemeenschapsrecht: rechtsbescherming (1979-1994)    Overzicht van rechtspraak
  Van den Hende L.
  401 Interne rechtsvergelijking    De redactie privaat
  Vranken J.B.M.
  405 De betrokkenheid van het motorrijtuig in de nieuwe wet tot bescherming van de zwakke weggebruikers
  Philippe D.-M. en Meysmans M.
  439 Arbitrale bevoegdheids- en rechtsmachtaspecten in het kader van koopverkoopovereenkomsten van aandelen
  Demeulenaere B.
  465 Brandverzekering en huurdersaansprakelijkheid
  Veeckmans B.
  503 Zakenrecht (1989-1994)    Overzicht van rechtspraak
  Kokelenberg J., Van Sinay Th., Vuye H.
  853 Directeur Prof Dr. M. Storme: Professor Emeritus    De redactie privaat
  Baeteman G.
  855 Toegang tot het recht voor de consument. Ervaringen met buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Nederland
  Hondius E.H.
  885 De omvang van Cassatie
  Krings E.
  943 Gedachten in Gent (over de Hoge Raad der Nederlanden)
  Leijten J.
  971 Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de traditie
  Storme M.E.
  1049 Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak
  Popelier P.
  1115 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1985-1993)    Overzicht van rechtspraak
  Vandenberghe H., Van Quickenborne M., Wynant L.
  1627 VSO, VZW, handelsvennootschappen en commerciele maatschap    De redactie privaat
  Maeijer J.M.M.
  1633 Het proces zonder einde: aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grondwaterwinning en bronbemaling
  Bocken H.
  1679 De privaatrechtelijke rechtspositie van de patiënt in Europees perspectief
  Hondius E.H.
  1715 De privaatrechtelijke positie van de patiënt
  Vansweevelt Th.
  1769 De civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoördinator
  Faure M.G.