• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1996

  p.1 Twee houdingen    De redactie privaat
  Storme M.
  3 Artikel 29bis W.A.M.-Wet: toepassing in de praktijk na de wetswijziging van 13 april 1995
  Tuerlinckx B.
  71 Kwaliteitsrekeningen
  Dirix E.
  91 Het wegnemen en transplanteren van organen volgens het Belgisch recht
  Boone I.
  135 Huwelijksvermogensrecht (1989-1995)    Overzicht van rechtspraak
  Baeteman G., Casman H., Gerlo J.
  357 Nationale codificaties en de eenwording van het recht    De redactie privaat
  Brunner C.J.H.
  361 Ondoeltreffende subrogatie en verval van borgtocht
  Van Quickenborne M.
  409 Harmonisatie en wederzijdse erkenning in het kader van een Europees overeenkomstenrecht: een grondslagenonderzoek
  Traest M.
  471 Handelsrechtelijke rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en van het Benelux-Gerechtshof     Overzicht van rechtspraak
  Rijksuniversiteit Leiden, Afdeling Handelsrecht
  729 Persmededeling van de Vlaamse Juristenvereniging    De redactie privaat
  735 Rechtsmacht inzake vorderingen uit onrechtmatige daad: enkele bedenkingen bij de toepassing van artikel 5 sub 3 EEX-Verdrag
  De Groote B.
  827 Het omgangsrecht in Belgiƫ en Nederland
  Jacobs K.
  883 Het Weense Koopverdrag. Een transactiekosten-benadering
  Kanning A.J.
  909 Het faillissement en het gerechtelijk akkoord (1990-1995)    Overzicht van rechtspraak
  Geinger H., Van Buggenhout Chr., Van Heuverswyn Chr.
  1189 Beeldende rechtstaal    De redactie privaat
  Hondius, E.H.
  1199 De vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeersongevallen. Belgisch recht
  Bocken H. en Geers I.
  1271 De zwakke verkeersdeelnemer
  Hartlief T.
  1343 Betekenis en statuut van de rechterlijke macht als staatsmacht
  Storme M.
  1391 Beslagrecht (1991-1996)    Overzicht van rechtspraak
  Dirix E. en Broeckx K.