• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1997

  p.1 Creatieve rechtspraak    De redactie privaat
  Van Gerven W.
  5 Boedelverdeling: billijkheid jegens erflater en verwante?
  Sonnekus J.C.
  49 Behoud van huur(pacht)overeenkomst bij inkorting van een schenking
  De Loor T.
  73 Oprichting van een vennootschap tijdens het huwelijk
  Du Mongh J.
  133 Erfenissen (1988-1995)    Overzicht van rechtspraak
  Puelinckx-Coene M., Verstraete J., Geelhand N.
  539 Privaatrechtelijke rechtsvergelijking Nederland- Belgie    De redactie privaat
  Polak J.M.
  543 Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag: het omgangsrecht
  Mosselmans S.
  647 Bijzondere overeenkomsten (1988-1994)    Overzicht van rechtspraak
  Herbots J.H., Pauwels C., Degroote E.
  1323 Heimwee naar Locri?    De redactie privaat
  Puelinckx-Coene M.
  1329 “Law is as I’ve told you before” Over de zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken in België
  Adams M.
  1399 De invloed van “selectief nationalisme” in het Belgische conflictenrecht: analyse en evaluatie
  Meeusen J.
  1467 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden 1992-1996     Overzicht van rechtspraak
  Afdelingen Burgerlijk Recht en Jeugdrecht van de Rijksuniversiteit Leiden
  1751 Contractualisering en draagmoederschap    De redactie privaat
  Vranken J.B.M.
  1763 Het nieuw Europees verdrag inzake de uitoefening van de rechten van het kind en de situatie in België
  Herbots K.
  1825 Vertrouwen en rechtszekerheid in het Nederlandse overeenkomstenrecht
  Vranken J.B.M.
  1861 Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht
  Storme M.E.
  1937 Verdragen van San Sebastian en Lugano in werking in België: het internationaal procesrecht grondig gereviseerd
  De Groote B.