• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2000

  p.3 Europees privaatrecht. Bridging the gap tussen wetenschap en praktijk + Voorwoord    De redactie privaat
  VRANKEN, J.B.M.
  13 Voor economische vrijheid en mededingingsrecht: hoe vrij is de plichtenleer in het beperken van de economische keuzevrijheid van vrije beroepers?
  VAN DEN BOSSCHE, A.
  55 De positie van de schuldeisers bij strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen
  SAGAERT, V.
  99 Vennootschappen 1992-1998    Overzicht van rechtspraak
  GEENS, K., DENEF, M., TAS, R., HELLEMANS, F., VANANROYE, J.
  613 Bedenkingen bij de schenkingen    De redactie privaat
  PUELINCKX-COENE, M.
  625 De uittreding en uitsluiting
  TILLEMAN, B., VAN SOLINGE, G.
  751 Europees Gemeenschapsrecht: rechtsbescherming (1995-1999)    Overzicht van rechtspraak
  VAN DEN HENDE, L.
  893 De positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuwe Nederlandse erfrecht    De redactie privaat
  POLAK, J.M.
  899 Klinische proeven en volksgezondheid. Naar een herijking van het algemeen belang in het octrooirecht
  VAN OVERWALLE, G.
  969 Recente ontwikkelingen in het Nederlandse personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  NUYTINCK, A.
  1035 Overheidsaansprakelijkheid, rechtsvergelijkend en Europees. Pleidooi voor een praktijkgerichte wetenschap en een wetenschapstoegankelijke praktijk
  VAN GERVEN, W.
  1069 Het 'op naam vereiste' bij de vertegenwoordiging honderd jaar na Schlossmann
  SCHOORDIJK, H.
  1111 De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!
  VERBEKE, A.
  1285 De transpositie van de arresten van het Arbitragehof    De redactie privaat
  BAETEMAN, G.
  1293 De strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de onderneming
  FAURE, M.
  1371 Waarheen met het boetebeding in Europa? Een analyse van het Engelse, Schotse, Belgische en Nederlandse recht en de Principles of European Contract law
  SCHELHAAS, H.
  1445 Verplichtingen van de schuldeiser jegens de borg
  TJITTES, R.
  1491 De plichten van de schuldeiser jegens de borg
  VAN QUICKENBORNE, M.
  1551 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)    Overzicht van rechtspraak
  VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., WYNANT, L., DEBAENE, M.