• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2001

  p.3 Albert Kluyskens. De taal als hefboom voor de ontvoogding van de Vlaamse jurist (6 september 1885 - 21 december 1956)
  BURGELMAN, L.
  3 Albert Kluyskens: de taal als hefboom voor de ontvoogding van de Vlaamse jurist + Voorwoord    De redactie privaat
  BURGELMAN, L.
  13 Een toekomst voor de dictatuur van redelijkheid en billijkheid?
  CORNELIS, L.
  23 De ontwikkelingen in het verzekeringsrecht (1964-2000)
  COUSY, H.
  55 Een terugblik naar het Belgisch IPR bij de uitgang van de 20ste eeuw
  ERAUW, J.
  69 Overpeinzingen bij bijna een halve eeuw vennootschapsrecht
  GEENS, K.
  85 Het arrest IZA/Vrerink: De Hoge Raad en de bescherming van ongemotoriseerden tegen de gevaren van het gemotoriseerd verkeer
  HARTLIEF, T.
  101 René Dekkers. Rechtshistoricus - comparatist - civilist (27 november 1909 - 22 oktober 1976)
  HEIRBAUT, D.
  111 Henri de Page. Een man in de schaduw van zijn werk (5 november 1894 - 27 augustus 1969)
  HEIRBAUT, D.
  123 Ontwikkelingsfasen in de beteugeling van algemene voorwaarden naar Nederlands recht
  HIJMA, J.
  135 Cassatiearresten uit de voorbije 35 jaar (1964-2000)
  KRINGS, E.
  157 Justitie aan de beterhand (1964-2000)
  LAENENS, J.
  175 L'effacement des frontières entre droit naturel et droit positif
  MARTENS, P.
  191 Eduard Maurits Meijers. Een veelzijdige topjurist (10 januari 1880 - 25 juni 1954)
  POLAK, J.
  203 Het erfrecht in de twintigste eeuw als spiegel van een maatschappelijke ommekeer
  PUELINCKX-COENE, M.
  221 HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken
  SNIJDERS, H.
  233 Emiel van Dievoet (10 juni 1886 - 24 juni 1967)
  STEVENS, F.
  239 Moeders mooiste zorgenkind: het procesrecht in het laatste derde van de XXe eeuw
  STORME, M. L.
  261 Een Europa met toekomst
  VAN GERVEN, W.
  273 Het belastingrecht tijdens het T.P.R.
  VANISTENDAEL, F.
  291 Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht
  VAN MIERLO, A.
  313 Hoofdlijnen in de ontwikkeling van het algemene verbintenissen- en overeenkomstenrecht 1964-2000
  VAN OEVELEN, A.
  357 Les grandes tendances de l'évolution du droit des obligations conventionnelles lors des trente-cinq dernières années
  VAN OMMESLAGHE, P.
  373 Naar een billijk relatie-vermogensrecht
  VERBEKE, A.
  403 Van een ancien régime naar een e-notariaat
  WEYTS, L.
  413 Rondgang langs enkele vennootschapsrechtelijke ontwikkelingen over de periode 1964-2000
  WYMEERSCH, E.
  489 Hulp gevraagd!    De redactie privaat
  CORNELIS, L.
  497 Over de nieuwe notariswetten in België en in Nederland
  DE WULF, C.
  583 Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden
  SAGAERT, V.
  637 Het verkeersongevallenartikel 29bis W.A.M., versie 2001: hoelang bestand tegen de nieuwe eeuw?
  SIMOENS, D.
  703 De gewijzigde Wet op de Mededinging: een tweede kans?
  VANDERELST, A., WIJCKMANS, F., STEENLANT, J.
  813 Praktische voorstellen voor een gemeen roerend beslag
  VERBEKE, A.
  837 Zakenrecht (1994-2000)    Overzicht van rechtspraak
  VUYE, H., KOKELENBERG, J., VAN SINAY, T.
  1225 Een geheid groeifonds    De redactie privaat
  NIEUWENHUIS, H.
  1231 De principles of European Contract Law
  CAUFFMAN, C.
  1311 Beginselen van Europees overeenkomstenrecht. Nederlandse tekst
  STORME, M. E.
  1353 Erfrechtelijke discriminatie van buitenhuwelijkse kinderen
  LELEU, Y.
  1385 Kanttekeningen bij de recente wetgevende evolutie in het zeerecht
  ROLAND, R.
  1423 De nieuwe voogdij: een eerste verkenning
  VERRYCKEN, M.
  1551 Personen- en familierecht (1995-2000)    Overzicht van rechtspraak
  VERSCHELDEN, G., GULDIX, E., WYLLEMAN, A., BROUWERS, S., BAETEMAN, G., GERLO, J.
  2119 Wraking van rechters    De redactie privaat
  POLAK, J.M.
  2129 Ontslagrecht in Nederland
  HEERMA VAN VOSS, G.
  2183 Ontslagrecht in België
  VAN EECKHOUTTE, W.
  2237 Privaatrechtelijke waarborgen voor de autonomie van de wilsonbekwame patiënt bij het levenseinde
  BLANCQUAERT, S., NYS, H.
  2285 Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof (1996-2000)    Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak
  MENDEL, M.