• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2002

  p.1 Onverwagte raakpunte tussen menseregte en saaklike sekerheidsregte?    De redactie privaat
  SONNEKUS, J.C.
  13 Stare decisis et quieta non movere. Rechtszekerheid en de gebondenheid aan precedenten in het Engelse rechtssysteem. Lessen voor ons?
  ADAMS, M.
  57 Bijzondere Overeenkomsten (1995-1998)    Overzicht van rechtspraak
  HERBOTS, J., STIJNS, S., DEGROOTE, E., LAUWERS, W., SAMOY, I.
  945 Op weg naar een Europees aansprakelijkheidsrecht?
  HARTLIEF, T.
  945 Op weg naar een Europees aansprakelijkheidsrecht?    De redactie privaat
  HARTLIEF, T.
  955 Juridische aard, grondslagen, geldigheidsvoorwaarden en rechtsgevolgen van de patronaatsverklaring. Proeve van een gemengde verbintenissenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke analyse
  BYTTEBIER, K., FELTKAMP, R.
  1067 Aansprakelijkheidstelling voor en herstel van schade door aantasting van het mariene leefmilieu: beroerde baren van de vergramde Neptunus? Een analyse van de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade en milieuverstoring door aantasting van het mariene leefmilieu in het licht van de aansprakelijkheidsbepalingen van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu
  DE SMEDT, P.
  1187 Beslag en collectieve schuldenregeling (1997-2001)    Overzicht van rechtspraak
  DIRIX, E.
  1373 Regelgeving inzake het zelfbeschikkingsrecht
  LELEU, Y.
  1373 Regelgeving inzake het zelfbeschikkingsrecht    De redactie privaat
  LELEU, Y.-H.
  1381 De vennootschap tussen (enkel) contract en rechtspersoon: de controverses beslecht?
  FRANCOIS, A.
  1421 Schade van derden door verwonding of overlijden van een naaste
  LINDENBERGH, S.
  1475 Fiducia cum creditore en ons systeem van zakelijke rechten
  TELLEGEN, J., TELLEGEN-COUPERUS, O.
  1497 De bevoegdheid (1993-2000)    Overzicht van rechtspraak
  LAENENS, J.
  1619 Wie zonder 'fout' is, werpe de eerste steen    De redactie privaat
  WYLLEMAN, A.
  1625 Causaliteit in het Belgische recht
  BOCKEN, H., BOONE, I.
  1695 Eurocausaliteit. Agenda voor het Europese debat over toerekening van schade
  NIEUWENHUIS, J.
  1737 Eenmaking van internationaal privaatrecht: een begripsomschrijving
  TRAEST, M.
  1839 Merkenrecht (1990-2002)    Overzicht van rechtspraak
  GOTZEN, F., CARLY, M.