• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2010

  p.1 In memoriam Gustaaf Baeteman. Een Vlaamse gentleman    De redactie privaat
  STORME, M. L.
  7 Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke als instrument voor de toerekening van ongevalsschade
  BOONE, I.
  93 Een onderzoek naar de voor- en nadelen van de (gereglementeerde) markt in organen
  NORDIN, E.
  187 Ongegronde vermogensverschuivingen en driepartijenverhoudingen
  MAES, P.
  283 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2008)    Overzicht van rechtspraak
  VAN QUICKENBORNE, M.
  373 België als no-go-zone voor schuldeisers?    De redactie privaat
  STORME, M. E.
  383 Het belang van de fout in het alimentatierecht na echtscheiding: een rechtshistorische en rechtsvergelijkende studie van België, Nederland, Frankrijk en Engeland
  ALOFS, E., MORTELMANS, A.
  493 De rol van het Europees Hof van Justitie in het passagiersvervoer door de lucht
  HAAK, K.
  529 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: implicaties voor de nationale rechtsorde
  VAN ELSUWEGE, P., DEVISSCHER, P., VAN BOSSUYT, A.
  589 Bijzondere overeenkomsten: Tussenpersonen 1999-2009    Overzicht van rechtspraak
  TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P.
  1167 "Collective settlements" en individuele schikkingen door hoofdelijk aansprakelijke debiteuren    De redactie privaat
  KORTMANN, J.
  1179 Salomo's oordeel nieuwe stijl: Verblijfsco-ouderschap in België en Nederland. Over de rol van wetenschap, invloed van de politiek, en nattevingerwerk in het wetgevingsproces
  ANTOKOLSKAIA, M.
  1243 Het vennootschapsrecht in de 21ste eeuw: common law versus civil law
  VERMEULEN, E.
  1321 Europees consumentenrecht en arbitrage
  PIERS, M.
  1383 Huwelijksvermogensrecht (2003-2010)    Overzicht van rechtspraak
  PINTENS, W., DECLERCK, C., ALLAERTS, V.
  1599 Pour une stratégie de la rupture [Mijmeringen over de uitoefening van het advocatenberoep in 'medeplichtigheid' of 'in breukvorm']    De redactie privaat
  STORME, M. L.
  1603 Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading
  BRAECKMANS, H.
  1703 Een redelijk en billijk relatierecht [Niet gehuwde partners in België en Nederland]
  SCHRAMA, W.
  1749 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2008)    Overzicht van rechtspraak
  VAN QUICKENBORNE, M., VANDENBERGHE, H.