• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2011

  p.1 De schoonheid in de ontdekkingstocht naar gewoon geldend recht [Doorwerking Unierecht en EVRM in het privaatrecht]    De redactie privaat
  SIEBURGH, C.
  13 De vordering tot voordeeloverdracht
  KRUITHOF, M.
  75 De wederkerigheidsvoorwaarde voor schuldvergelijking op het snijvlak van verbintenissen- en zakenrecht
  HOUBEN, R.
  123 Het onmogelijkheidscriterium inzake overmacht: hoe onmogelijk is onmogelijk?
  SNAUWAERT, L., VAN DER ELST, C.
  173 Arbeidsrecht en burgerlijk recht: een stevig huwelijk, een turbulente lat-relatie of scheiding?    De redactie privaat
  RAUWS, W.
  181 Hoe de koop van een woning te reguleren; zeker weten?!
  VOET, L., KEIRSE, A.
  277 'Fraud-on-the-market': Een causaliteitstheorie inzake beleggersverliezen
  VANDENDRIESSCHE, E.
  355 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2008)    Overzicht van rechtspraak
  VAN QUICKENBORNE, M., VANDENBERGHE, H.
  671 De toekomst van het (privaat)rechts wetenschappelijk onderzoek    De redactie privaat
  HONDIUS, E.
  677 De implementatie van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in België en Nederland
  STEENNOT, R., GEERTS, P.
  781 Interest als zonde: het islamitisch financieel recht in vogelvlucht
  VAN DEN STEEN, L.
  851 Medisch recht (2005-2010)    Overzicht van rechtspraak
  NYS, H.
  921 Handelsrecht en handelspraktijken (2003-2010)    Overzicht van rechtspraak
  DE WULF, H., KEIRSBILCK, B., TERRYN, E.
  1335 [Rechtsvorming door de Nederlandse Hoge Raad: arbeidsgerelateerd verkeersongeval en verzekering voor zaakschade] Snel antwoord op een belangrijke rechtsvraag, beter recht?    De redactie privaat
  HARTLIEF, T.
  1355 De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: algemene beginselen en een grondslagenonderzoek
  VAN OEVELEN, A., CATTOIR, B., COLPAERT, A., VAN LOON, M., VINCKX, R., VAN VALKENBORGH, L.
  1421 Pleidooi voor een familierechtelijke regeling van draagmoederschap in België
  VERSCHELDEN, G.
  1511 Draagmoederschap en de grenzen van het Belgisch IPR
  VERHELLEN, J.
  1563 Vergoeding van affectieschade: vroeg of laat een feit in Nederland en de lessen die daarbij van België kunnen worden geleerd
  MULDER, E., WETERINGS, W.
  1599 Handel in oud en nieuw recht: lobbyen voor een afzonderlijk handelsrecht doorheen de geschiedenis
  DE RUYSSCHER, D.
  1649 Boekbesprekingen    CLAEYS, I., DE RUYSSCHER, M., m.m.v. WERMOES, L.; DEKKERS, R., CASMAN, H.; FONTAINE, M.; CBR (ed.); STÜRNER, R, & KAWANO, M.; COPPEIN, B.