• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2014

  p.3 Vale. Afscheid van een tijdschrift dat een instelling werd    De redactie privaat
  STORME, M. L.
  13 Vijftig jaar privaatrecht in het TPR: Er is in die tijd veel veranderd
  HEIRBAUT, D.
  69 Vijftig jaar grensoverschrijdende rechtswetenschap: Het Tijdschrift voor Privaatrecht (1964-2014)
  VANDENBOGAERDE, S.
  113 Arbeidsovereenkomsten (2005-2012)    Overzicht van rechtspraak
  VANDEN POEL, I., VAN EECKHOUTTE, A., HEYNDRICKX, S., DE MAESENEIRE, G., DE KEZEL, E.
  573 Laudatio Marcel Storme. Dankbaarheid aan een afscheidnemende directeur als hoeksteen voor een succesvolle toekomst [voor het Tijdschrift voor Privaatrecht]    De redactie privaat
  SAGAERT, V., STORME, M.E.
  583 Dikè, Hydra, Zeno in het insolventierecht
  STORME, M.E.
  619 [De toekomst van het Privaatrecht in een pluriforme rechtsorde. Rapporten van het colloquium 50 jaar TPR]
  X.
  619 De toekomst van het Privaatrecht in een pluriforme rechtsorde. Bij de viering van het 50-jarige bestaan van het tijdschrift dat een instelling werd
  SIEBURGH, C.
  625 Historische Entwicklung des Privatrechts
  AUER, M.
  643 Privaatrecht en grondrechten
  VAN GRUNDERBEECK, D., SIEBURGH, C.
  689 Het beginsel van de gelijkheid van burgers voor openbare lasten: een beginsel op de snijlijn van publiek- en privaatrecht
  KORTMANN, N., LIERMAN, S.
  723 Privaatrecht en primair unierecht [Het kartelrecht]
  STUYCK, J., HARTKAMP, A.
  755 Privaatrecht en internationaal privaatrecht
  WAUTELET, P., KONING, I.
  805 Privaatrecht en soft law
  CASTERMANS, A., SWENNEN, H.
  859 Arbitrage (2006-2014)    Overzicht van Belgische rechtspraak
  PIERS, M., STORME, M. L.
  903 Ontwikkelingen in het Nederlandse arbitragerecht 2001-2013
  SNIJDERS, H., KNIGGE, M., VAN LEYENHORST, M.
  953 Boekbesprekingen    DE GEYTER, S., DIRIX, E., GEERTS, L., VRANKEN, J.B.M.
  969 Bemiddelen voor het geschil: family governance    De redactie privaat
  VERBEKE, A.
  984 In memoriam Jim Polak (1922-2014). Voortrekker in de lage landen
  STORME, M. L.
  989 De interpretatieregel in het voordeel van de consument
  WAELKENS, J.
  1055 Ubuntu. Voor een verbintenissenrecht met ruggengraat. Over lessen van het Afrikaanse wereldbeeld en Grieks- en romeinsrechtelijke grondbeginselen voor het hedendaagse verbintenissenrecht
  KEIRSE, A.
  1117 De toelaatbaarheid van procesovereenkomsten naar Nederlands en Belgisch recht
  KNIGGE, M.
  1157 De aansprakelijkheid van bookingsites voor onrechtmatige reviews
  DE POURCQ, S.
  1207 De strijd om de juridische kwalificatie van de advocaat-cliëntverhouding. Rechtshistorische kanttekeningen
  DECOCK, W.
  1259 [Griffierechten] User pays? Burgerlijke geschillenbeslechting in tijden van budgettaire ademnood
  SOBRIE, S.
  1307 Europees mededingingsrecht (1982-2013)    Overzicht van rechtspraak
  DEHAECK, V., VAN DEN BOSSCHE, A.
  1489 De bevoegdheid (2001-2013)    Overzicht van rechtspraak
  RUTTEN, S., DUPON, F.
  1525 [Europees mededingingsrecht] De privaatrechtelijke handhaving van artikel 101 en 102 VWEU
  VAN DEN BOSSCHE, A.
  1546 [Europees mededingingsrecht] Rechtspraaklijst
  X.
  1577 Boekbesprekingen    T. LYSENS, B. HENGSTMENGEL en T. SLOOTWEG (eds.), B. RÜTHERS, S. LUST, P. SCHOLLEN en S. VERBIST (eds.), H.C.F. SCHOORDIJK, R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (ed.)
  1593 Collectieve schadeafwikkeling: over de 'concurrentiekracht' van het Nederlandse model    De redactie privaat
  KORTMANN, J.
  1607 Oorzakelijkheid in verzekeringen
  BERNAUW, K.
  1745 Competitie in de Europese civiele rechtsruimte. Een spanningsveld in de grensoverschrijdende geschillenbeslechting?
  KRAMER, X.
  1807 Civiele justitie en concurrentiekracht: een nieuw paradigma
  ALLEMEERSCH, B.
  1859 De bevoegdheid (2001-2013)    Overzicht van rechtspraak
  RUTTEN, S., DUPON, F.
  2201 Boekbesprekingen    J. COLAES, en H. LAMON, F. MULLER, A.-L. VERBEKE, R. BARBAIX, E. ADRIAENS, E. GOOSSENS en A. VAN DEN BROECK (eds.), J. BERGMANN,W. WITTEVEEN