• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2015

  p.4 In memoriam Hans Nieuwenhuis (1944-2015) [Hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden]
  BOCKEN, H.
  9 Kloktijd [De tijdsdimensie in het recht: voorbeeld van de echtscheiding en de aangifte van nalatenschap]    De redactie privaat
  WYLLEMAN, A.
  13 De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregimes aan het gelijkheidsbeginsel
  SOMERS, S.
  83 Eigendomsvoorbehoud en onroerende incorporatie volgens de nieuwe pandwet: welk nieuws onder de zon?
  APERS, A., GRUYAERT, D.
  125 Het lot van postcontractuele verbintenissen na ontbinding wegens wanprestatie
  VANCOPPERNOLLE, T.
  213 Alle omstandigheden van het geval. Een vergelijkende studie van de omstandigheden die de werking van de (Nederlandse) redelijkheid en billijkheid en de (Belgische) objectieve goede trouw beïnvloeden
  WOLTERS, P.
  279 Beslag- en executierecht (2008-2014)    Overzicht van rechtspraak
  BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J.
  481 Boekbesprekingen    K. SWINNEN, A. PEETERS en T. WUSTENBERGHS, J. BAECK en M. KRUITHOF (eds.), B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), A. VERBEKE, R. BARBAIX, E. ADRIAENS, E. GOOSSENS en A. VAN DEN BROECK (eds.)
  494 In memoriam Walter Van Gerven. Een prins in de wereld van het recht
  STORME, M.L.
  499 Samenhang als rechtswetenschappelijk begrip [in het overeenkomstenrecht. Belichting vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief]    De redactie privaat
  TJONG TJIN TAI, E.
  517 Het privaatrecht van de toekomst
  SMITS, J.
  549 De “Europese markt voor vennootschapsrecht”: een (her)evaluatie van het vennootschapsrechtelijke harmonisatieprogramma
  MARESCEAU, K.
  597 Het burgerlijk bewijsrecht    Overzicht van rechtspraak
  ALLEMEERSCH, B., SAMOY, I., VANDENBUSSCHE, W.
  963 Boekbesprekingen    F. BUYSSENS & A. VERBEKE, R. BARBAIX & N. CARETTE, I. BURSSENS m.m.v. L. DE SMIJTER, B. KEIRSBILCK & E. TERRYN, J. DE WORTELAER, D. WUYTS, E. HELLEBUYCK, J. VANDE LANOTTE, CBR
  983 Ten geleide
  STORME, M.E.
  985 Daar is Nessie! Naar meervoudig stemrecht in NV en BVBA    De redactie privaat
  DELVOIE, J.
  991 Vergoeding van schade bij rampen in België en Nederland
  HARTLIEF, T., FAURE, M.
  1055 Een analyse van catastrofe-obligaties. Een geheel in drie delen
  VERSCHOOT, S.
  1113 Kerngedagtes oor Kredietversuimswaps
  SCHLEMMER, E.
  1157 Het nutsvereiste bij erfdienstbaarheden: one of a kind?
  SWINNEN, K.
  1235 Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: pleidooi voor een versterking van de cassatierechtspraak
  VAN DER HAEGEN, M.
  1311 Consumentenbescherming (2008-2014) - Marktpraktijken (2011-2014)    Overzicht van rechtspraak
  STEENNOT, R., STRAETMANS, G., TERRYN, E., KEIRSBILCK, B., WYSEUR, B.
  1925 Boekbesprekingen    A. LINDERS en L. LINDERS, R. STEENNOT, A. AYDOGAN, R. GILIS, T.TANGHE, K.-J. VANDORMAEL, B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE, L. HUYBRECHTS, L. ELIAERTS, A. DESMET