• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2017

  p.3 Ten Geleide
  STORME, M. E.
  5 Een Ithaka     De redactie privaat
  SIEBURGH, C.
  13 Transparantie en algemene voorwaarden. Nood aan hervorming?
  TERRYN, E.
  81 De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?
  STEENNOT, R.
  181 Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs. VS
  JANSEN, S.
  267 Weg met De Page? Leve Laurent? Een pleidooi voor een andere kijk op de recente geschiedenis van het Belgische privaatrecht
  HEIRBAUT, D.
  323 Rechterlijke handelshuurprijsherziening en -bepaling "naar billijkheid": een exploratieve casestudy
  BAECK, J., CLAEYS, I.
  367 Boekbesprekingen    S. VERBIST H.J.S.M. LANGBROEK EN M.W. SCHELTEMA R. SCHULZE EN F. ZOLL J. CARTWRIGHT I. DE MEULENEERE, A.S. PIJCKE EN M. E. GOOSSENS S. MATTHÉ A. VAN DEN BROECK H. CASIER P. DAUW P. THIRIAR, B. VANLERBERGHE, J. LAENENS, D. SCHEERS EN S. RUTTEN C. VAN SEVEREN A.L. VERBEKE EN F. BUYSSENS A. BEECKWEE EN S. VANDERHEYDE D. DE RUYSSCHER, K. CAPPELLE, M. COLETTE, B. DESEURE EN G. VAN ASSCHE A. GROTEN J. SPRUIT, J.M.J. CHORUS EN C.H. BEZEMER U. KISCHEL J. BAECK, J. CALLEBAUT, M.E. STORME
  409 Ten geleide bij 2017-2/3
  SAGAERT, V.
  411 In subsidiaire orde    De Redactie Privaat
  STORME, M.E.
  417 De gewoonte in het Nederlands en Belgisch economisch privaatrecht (19de-21ste eeuw)
  DE RUYSSCHER, D. & IN 'T VELD, M.
  455 Relatieve beëindiging van onroerende beperkte zakelijke rechten
  VERHEYE, B.
  529 Die soepelheid van die eiendomsbegrip in die trustreg
  DE WAAL, M.
  563 Juridische aspecten van blockhain en smart contracts
  TJONG TING TAI, E.
  609 Voet, Recht in balans. Pleidooi voor een meer holistisch (proces)recht
  VOET, S.
  655 Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012-2016)
  VERSCHELDEN, G.; BOONE, I.; BROUWERS, S.; DE SCHRIJVER, L.; VAN THIENEN, A.
  1109 Boekbesprekingen    J. van de Bunt; S. Lust; L. Barnich, A. Culot, P. De Page, I. De Stefani, J. Fonteyn, P. Moreau en M. Van Molle; R. Barbaix; P. Lecocq, S. Boufflette, A. Salvé en R. Popa; J. Schellerer; A. Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.); F. Coomans (ed.); B. Van den Bergh; K. Barker, K. Fairweather en R. Grantham (eds.); F. Limbach; S. De Dier; K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, W. Ringe, E. Rock, R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig; G. Comparato; C. De Koninck; H. Nieuwenhuis
  1143 Ten Geleide
  STORME, M. E.
  1147 Omzien en vooruitzien    De redactie privaat
  WISSINK, M.
  1153 Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht
  DE REY, S.
  1215 Verstorend procesgedrag: doeltreffend sanctioneren voor een efficiënte procesvoering
  DE JAEGER, T.
  1283 Schadevergoeding bij ontbinding: terechte suprematie van het positieve belang
  VERKEMPINCK, B.
  1339 Incoherentie verenigd. Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht
  HAENTJENS, M.
  1395 Overzicht van rechtspraak. Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking
  CLAEYS, I., CORYN, F., VAN VALCKENBORGH, L.
  1503 Boekbesprekingen    L.F. VAN HUYSSTEEN, G.F. LUBBE EN M.F.B. REINECKE; C. DE WULF; X. DIEUX EN D. WILLERMAIN; G. MCCORMACK, A. KEAY EN S. BROWN; M.E. STORME (ED.); N. TOLLENAAR; V. PAUMEN, T. VAN POUCKE, S. HUYGEBAERT EN G. MARTYN; S. M. BAINBRIDGE EN M.T. HENDERSON; S. COOLS; M. FONTAINE; G. KLEINHEYER EN J. SCHRÖDER (EDS.)