• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  TPR-Prize

  Since 1989 a TPR Price is annually awarded for the best contribution in the Dutch language by a young author (under 35) among the contributions of that year. A sum of 2.500 euro is awarded. See the Dutch website for the regulation concerning this Prize.


  Sébastien de Rey Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht 2017
  Frederik Peeraer Nietigheid op maat: proportionaliteit en werkzaamheid bij partiële nietigheid, reductie en conversie 2016
  Kristof Maresceau De "Europese markt voor vennootschapsrecht": een (her)evalutie van het vennootschapsrechtelijke harmonisatieprogramma 2015
  Sven Sobrie User pays? Burgerlijke geschillenbeslechting in tijden van budgettaire ademnood 2015
  Sofie De Pourcq De aansprakelijkheid van bookingsites voor onrechtmatige reviews 2014
  Ariadne Van den Broeck De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid 2013
  Dave de Ruysscher Handel in oud en nieuw recht: lobbyen voor een afzonderlijk handelsrecht doorheen de geschiedenis 2012
  Elke Vandendriessche 'Fraud-on-the-market': een causaliteitstheorie inzake beleggersverliezen 2011
  Peter Van Elsuwege, Purdey Devisscher en Anneleen Van Bossuyt Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: implicaties voor de nationale rechtsorde 2010
  Joke Baeck Ontbinding en derden: niet storen a.u.b. 2009
  Evelyne Terryn Codificatie in het economisch recht en de rol van de nationale wetgever 2009
  Ruud Jansen Algemene systematiek van voorrechten 2008
  Emilie De Baere Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht 2007
  geen 2006
  Julie De Coninck De terugwerkende kracht van de vervulde ontbindende voorwaarde 2005
  Ingrid Boone De verschillende belangen van slachtoffers en regresnemers: uitgangspunt voor een verschillend aansprakelijkheidsrecht? 2004
  Filip Dorssement De onderneming: arbeidsgemeenschap of rechtsorde? 2004
  Benoit Allemeersch Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk proces 2003
  geen 2002
  Vincent Sagaert Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden 2001
  Vincent Sagaert De positie van de schuldeisers bij strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen 2000
  Luc Vael Altruisme tot recht gekomen 1999
  Joeri Vananroye Over stille en openbare maatschappen 1999
  geen 1998
  Sven Mosselmans Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige kinderen 1997
  Bertel De Groote Rechtsmacht inzake vorderingen uit onrechtmatige daad: enkele bedenkingen bij de toepassing van art. 5 sub 3 EEX-verdrag 1996
  Philip Ernst Misbruik van de rechtsvorm van een vzw: beschouwingen over de rechtspersoonlijkheid, het winstoogmerk, de commercialiteit en het vermogen van de VZ. W 1995
  Patricia Popelier Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak 1995
  Dirk Heirbaut Het beroep in burgerlijke zaken: zin of onzin? 1994
  Katrien Neyt Outplacement, een arbeidsrechtelijk onvolmaakte manier van afscheid nemen 1993
  Alain Maertens Transsexualiteit naar Belgisch recht 1992
  Karen Broeckx De uitvoerbare kracht van een notariele akte 1991
  Patrick Hofströssler De woonstvergoeding: enkele kritische bedenkingen 1990
  E. Dirix & S. Kortmann Compensatie en concursus creditorum 1989