Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare

1981

p.1 Landbouwvennootschap en pacht
Traest G.
41 Incorporatie van vreemd recht in een overeenkomst
Herbots J.H.
67 De nieuwe tijdelijke huurwet van 23 december 1980: meer dan een coördinatie
Van Oevelen A.
135 Zakenrecht (1973-1979)    Overzicht van rechtspraak
Derine R. en Hamelink P.
275 Informatica en recht: een overzicht
Vandenberghe G.
301 Het huwelijk van de schuldenaar. Een ongelukstijding voor de schuldeiser?
Tielemans H.
353 Ontwikkeling van het appartementenrecht in Nederland
Beekhuis J.H.
369 Verzekeringen (1969-1978)    Overzicht van rechtspraak
Fredericq S., Cousy H., Rogge J.
557 Ik gaf mezelf (g)een naam
Ballon G.
593 De grote promotie van de langstlevende echtgenoot
Puelinckx-Coene M.
749 Personen- en familierecht (1975-1980)    Overzicht van rechtspraak
Baeteman G. en Gerlo J.
973 Boekhoudrecht en boekhoudtheorie
Van Crombrugge S.
1023 Ongerechtvaardigde verrijking in drie-partijen-verhouding
Dirix E.
1073 Wissel en chequerecht (1960-1980)    Overzicht van rechtspraak
Nelissen Grade J.M., Merchiers Y.