Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2021

p.5 Inleiding op het themanummer
STORME, M.; SAGAERT; V.
11 Het ontwerp van de Commissie tot herziening van het aansprakelijkheidsrecht. Een overzicht in context
BOCKEN, H.
31 Foutaansprakelijkheid: algemene beginselen - aansprakelijkheid minderjarigen en geesteszieken
JOCQUE, G.
47 Aansprakelijkheid van rechtspersonen in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid
DELVOIE, J.
65 De buitencontractuele aansprakelijkheid voor minderjarigen, rechtssubjecten onder toezicht, zaken en dieren: een blik op een mogelijke toekomst
VANSWEEVELT, T.
87 Bedenkingen omtrent het foutbegrip in het hervormingsproject: discussies waar ik graag bij was geweest
AUVRAY, F.
115 Aansprakelijkheid voor personen en zaken in de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht    Vergelijking met Nederland
HARTLIEF, T.
151 Samenloop in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid
BOCKEN, H.
177 Toerekening aan rechtspersonen en aansprakelijkheid van uitvoeringsagenten in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid
VANANROYE, J. m.m.v. ROODHOOFT, O.
215 Samenloop: principiële keuzes en praktische uitwerkingen
WISSINK, M.
233 Het oorzakelijk verband in het ontwerp van de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht
BOCKEN, H.
269 Een kritische analyse van het concept causaliteit in het ontwerp van de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht
KRUITHOF, M.
323 Causaliteit en medeaansprakelijkheid: een reflectie op het Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het Belgische ontwerp
RIJNHOUT, R.
Samenvatting
361 Schade, causaliteit en objectieve aansprakelijkheden
COLLE, P.
Samenvatting
379 Schade en gevolgen van aansprakelijkheid
JOCQUE, G.
409 Een nieuw Belgisch schadevergoedingsrecht vanuit Nederlands perspectief
LINDENBERGH, S.
425 Anticipatie op de hervorming van het Burgerlijk Wetboek. Mogelijkheden en grenzen inzake het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht    Vergelijking met Nederland
BORUCKI, C., SAMOY, I.
Samenvatting
493 Ten Geleide
STORME, M.
495 Fraude in het betaalverkeer: waarom het slachtoffer in de kou kan blijven staan    De Redactie Privaat
STEENNOT, R.
509 De ambtshalve toepassing van bewijsregels, een taak voor de actieve rechter. Een algemene, bijzondere en rechtsvergelijkende analyse van de taakverdeling tussen rechter en partijen in het licht van de cassatierechtspraak en het nieuwe bewijsrecht
HENDRICKX, A.
Samenvatting
589 De bebloede hand erft toch! Vergeving van de onwaardige erfgenaam
VANDENBOGAERDE, J.
Samenvatting
681 Een toekomst voor het subjectief plechtig contract? Het "model-De Decker" getoetst aan het verbod op wetsontduiking
VAN DAMME, N., VAN DEN ABEELE, F.
Samenvatting
727 Overzicht van rechtspraak. Vervoersrecht (2013-2020)
POELMANS, A.; HUYGHE, G.; RUBENS, P.; DE WIT, R.; WILLEMS, E.; VERBERCK, B.; STEVENS, F.; WOUTERS, M.; SLEECK, A.; BERNAUW, K.; PRECKLER, G.
1467 Boekbesprekingen    J.-W. Verbeke; D. Wei, J.P. Nehf en C.-L. Marques (eds.); R. Palmans en W. Verrijdt (eds.); F. Vandendriessche (ed.); A.-C. Van Gysel, F. Lalière en J. Sauvage; A.-L. Verbeke en B. Verdickt (eds.); S. Deryckere; P. Gillaerts; M. Van Der Haegen; N. Bernard; V. Nossek; V. Sagaert en P. Lecocq; V. Sagaert, J. Baeck, N. Carette, P. Lecocq, M. Muylle en A. Wylleman (eds.); E.C.A. Vermeulen; J. De Bruyne en C. Vanleenhove (eds.); D.M. Katz, R. Dolin en M.J. Bommarito (eds.); J. Keustermans en P. Blomme; A.M. Mennens; H. Sims, R. Lai, N. Levy, S. Ramel, H. Doyle, J. Hannant en S. Parsons; F. Buyssens en A.-L. Verbeke (eds.); S. Seyns en D. Clarysse (eds.); J. Vananroye en D. Van Gerven (eds.); E. Brems, P. Cannoot en L. Stevens (eds.); G. Verschelden; M. Löhnig (ed.); H. Braeckmans en R. Houben; B. Tilleman en N. Van Damme; M. Bussani en A.J. Sebok (eds.); I. Claeys en T. Tanghe; K. De La Durantaye; B. Tilleman en A.-L. Verbeke (eds.); R. Barbaix en N. Carette
1541 Privaatrecht bij actuele uitdagingen    Ten Geleide
STORME, M.
1543 De zakenrechtelijke motoren van een circulaire vastgoedeconomie: een SWOT-analyse    De Redactie Privaat
SAGAERT, V.
1559 Eindelijk naar een directe beroepsrisicoverzekering in Nederland?
FAURE, M.
Samenvatting
1617 De laatsten zullen de eersten zijn: over prioriteiten bij herstructurering
DE LEO, F., LANDUYT, S.
Samenvatting
1729 De beoordeling van de wetgevende kaders in Europa, China en de Verenigde Staten rond het gebruik van persoonsgegevens ter bestrijding van globale gezondheidscrisissen. Lessen uit de COVID-19-pandemie
WILLEMS, A.-F.
Samenvatting
1831 Boekbesprekingen    M.C. Bauche, N. Bernard, C. De Ruyt, A. Despret, S. Lebeau, A. Lerouge, B. Louveaux, O. Rossillon; P. De Page, I. De Stefani; M. Muylle, K. Swinnen; O. O. Cherednychenko, M. Andenas; D. Scheers, P. Thiriar; R. Timmermans, J. Wyatt, D. De Bot; B. Wessels