Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare

Voor auteurs

Bijdragen worden ingezonden per e-mail aan de redactie: redactie@tpr.be
Dit gebeurt in een formaat dat bewerking toelaat (bij voorkeur in Word).

De redactie heeft het recht ter publicatie aangeboden bijdragen te weigeren.
De redactie is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van de haar toegestuurde bijdragen.

Door het aanbieden van een bijdrage geeft de auteur aan het Tijdschrift voor Privaatrecht de toestemming om, indien zijn bijdrage door de redactie wordt aanvaard, de bijdrage te verspreiden, zowel door publicatie in het tijdschrift als via elk ander medium dat door de redactie geschikt wordt geacht.

Voor publicatie worden alle bijdragen onderworpen aan een double-blind peer review.
 
Gedetailleerde richtlijnen, versie december 2017 (pdf)

Recensies

Wie interesse heeft een boek te recenseren of een eigen boek te laten recenseren, kan contact opnemen met het redactiesecretariaat via redactie@tpr.be
Als kandidaat-recensent wordt u opgenomen in de mailinglijst met boeken die ter recensie werden aangeboden. De recensies verschijnen op het einde van elk TPR-nummer.