Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

Op deze pagina staan de Belgische adviezen van de sectie Privaatrecht van de periode 1947 tot 1978. De privaatrechtelijke adviezen van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland (VVSR-BN) kunnen in zekere zin beschouwd worden als voorlopers van het TPR. Haast alle auteurs schreven later ook voor het TPR. Het is ook geen toeval dat de adviezen vanaf 1978 precies in het TPR gepubliceerd worden. De Nederlandse adviezen werden voorlopig niet opgenomen.

Zie ook: Jaarboek van de VVSR-BN (1947 tot 1970)

E. van DievoetDe regeling der rechtspersonen in het Belgisch recht1947
L. FredericqDe handelszaak in het Belgisch recht1947
F. SohrSchadeverzekeringsrecht. Overzicht van het Belgisch Recht1951
F. SohrDe schadeverzekering II1953
R. DekkersUitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen en vereffenaars van nalatenschappen1954
L. Fredericq, E. Van DievoetMaatregelen ter voorkoming van faillissement en uitstel van betaling1955
J. RonseAansprakelijkheid wegens het veroorzaken van de dood van een ander naar Belgisch en Nederlands Recht1956
G. van HeckeVerhaalsrecht van schuldeisers op roerende goederen die hun schuldenaar in detentie heeft1958
J. H. BeekhuisDe regeling van de z.g. "actio Pauliana" in het Belgisch en het Nederlands Burgerlijk Wetboek1959
J. RonseDe dwangsom in het Belgische recht1961
W. DelvaDe bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen1962
Simon FrédéricqDe invloed van het faillisement op gesloten overeenkomsten1963
R. DerinePreadvies betreffende Hinder1964
M. StormeDe dadelijke uitwinning1965
J. RonseNietigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootschap1966
G. SchransPrecontractuele verhoudingen naar Belgisch recht1967
J. Limpens, C. PaulusDe zaakwaarneming naar Belgisch recht1968
P. CoppensRetentierecht naar Belgisch recht1969
E. Krings, M. StormeOnsplitsbaarheid1970
S. FredericqPreadvies over subrogatie van verzekeraars naar Belgisch recht1971
H. VandenberghePreadvies over de eer en goede naam in het Belgisch privaatrecht1972
J. LindemansDe bevoegdheid van organisaties om op te komen voor de belangen van leden en/of algemeen belang1973
J. M. PauwelsDe invloed van geestelijke gestoordheid op privaatrechtelijke gebondenheid en aansprakelijkheid1974
H. CousyDe betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid in België1975
H. Nuytinck, M. van LookHet onderhoud na echtscheiding en scheiding van tafel en bed naar Belgisch recht1976
J. RonseDe vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Belgisch recht1978