Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1982

p.1 De privaatrechtelijke weerslag van de Europese conventie voor de Rechten van de Mens
De Pauw F.
13 De burgerlijke vordering wegens misdrijven met een buitenlands element
Thomas F.
41 De toepasbaarheid van het Europees recht voor de nationale rechterlijke instanties
Maresceau M.
71 De materieelrechtelijke betekenis van het Europees recht
Steenbergen J.
81 Harmonisering van de effectenreglementering in de Europese Gemeenschap
Wymeersch E.
115 Het faillissement en concordaat in de internationale context
Geinger H.
145 Het beding van eigendomsvoorbehoud en zijn externe werking tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak
Schrans G.
171 Noties van internationaal fiscaal recht in verband met personen en ondernemingen
Lagae J.P.
215 Internationaal privaatrechtelijk procesrecht en de bevoegdheidsovereenkomsten
Laenens J.
269 Het huwelijk en de echtscheiding in het internationaal privaatrecht
Spanoghe E. en Erauw J.
311 Le statut des mineurs: l’autorité parentale et les obligations alimentaires en droit international privé
Rigaux F.
327 Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht in het Internationaal Privaatrecht
De Wulf Chr.
365 De garanties op eerste verval
De Vroede P. en Flamee M.
387 Nationaal en internationaal recht: één recht?
De Gryse L.
403 Kartelrecht (1974-1981)    Overzicht van rechtspraak
Maresceau M., Stuyck L.
655 Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden    Preadvies VVSR
Krings E. en De Coninck B.
687 Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden    Preadvies VVSR
Sterk T.A.W.
703 Arbitrage en toepasselijk recht
Van Houtte H.
721 Bijzonder en afwijkend handelsrecht (1977-1981)     Overzicht van rechtspraak
Merchiers Y.
841 De quasi-jurisdictionele functie
Wymeersch E.
887 De wet betreffende de handelspraktijken en de consument
Stuyck J.
949 Handelszaak, huwelijksvermogensrecht en echtscheiding
Bouckaert F.
977 Huwelijksvermogensrecht (1976-1981)    Overzicht van rechtspraak
Baeteman G., Gerlo J. Engels C.