Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1992

p.1 Nieuw privaatrecht voor Oost-Europa    De redactie privaat
Hondius E.H.
7 Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering
Bocken H.
89 De civielrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden, andere werknemers en ambtenaren voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging
Van Oevelen A.
135 Sociale zekerheid werknemers zelfstandigen Toepassingsgebied-bijdrageregeling (1985-1991)    Overzicht van rechtspraak
Persyn C. en Van Eeckhoutte W.
291 Pleidooi voor een vernieuwd erfrecht    De redactie privaat
Puelinckx-Coene M.
297 Transsexualiteit naar Belgisch recht
Maertens A.
337 De nieuwe wet tot bescherming van de economische mededinging
Steenlant J.
401 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden    Overzicht van rechtspraak
Afdelingen Burgerlijk Recht en Jeugdrecht van de Rijksuniversiteit Leiden
665 lets over de verhouding van rechter en wetgever    De redactie privaat
671 Actuele trends inzake zekerheden
Krings E.
703 Rationeel recht. Een rechtsfilosofisch en rechtstheoretisch essay over wetgevingstheorie
Wintgens L.
753 Voorbehoud en 'herziening' naar gemeen recht bij vergoeding van lichamelijke schade
De Temmerman B.
803 Over het grensoverschrijdend associatieconcern, zetelverplaatsing en internationale fusie
Blumberg J.-P.
845 Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-, krediet-, wissel en chequeverrichtingen (1987-1991)     Overzicht van rechtspraak
Merchiers Y., Colle Ph., Dambre M.
1055 De Nederlandse Taal. Hoever gaat de zorg van de wetgever?    De redactie privaat
Polak J.M.
1059 Trustachtige rechtsfiguren in Nederland    Preadvies VVSR
Eisma S.E.
1097 Trustachtige rechtsfiguren in BelgiĆ«    Preadvies VVSR
Swennen H.
1133 De ommekeer van de rechtspraak inzake de aansprakelijkheid voor de fouten van de loods in het licht van enkele vergeten verdragen
Van De Velde L.
1187 Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht
Freriks D.
1261 Voorrechten en hypotheken (1977-1990)     Overzicht van rechtspraak
Heurterre P.