Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2002

p.1 Onverwagte raakpunte tussen menseregte en saaklike sekerheidsregte?    De redactie privaat
SONNEKUS, J.C.
13 Stare decisis et quieta non movere. Rechtszekerheid en de gebondenheid aan precedenten in het Engelse rechtssysteem. Lessen voor ons?
ADAMS, M.
57 Bijzondere Overeenkomsten (1995-1998)    Overzicht van rechtspraak
HERBOTS, J., STIJNS, S., DEGROOTE, E., LAUWERS, W., SAMOY, I.
945 Op weg naar een Europees aansprakelijkheidsrecht?    De redactie privaat
HARTLIEF, T.
955 Juridische aard, grondslagen, geldigheidsvoorwaarden en rechtsgevolgen van de patronaatsverklaring. Proeve van een gemengde verbintenissenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke analyse
BYTTEBIER, K., FELTKAMP, R.
1067 Aansprakelijkheidstelling voor en herstel van schade door aantasting van het mariene leefmilieu: beroerde baren van de vergramde Neptunus? Een analyse van de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade en milieuverstoring door aantasting van het mariene leefmilieu in het licht van de aansprakelijkheidsbepalingen van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu
DE SMEDT, P.
1187 Beslag en collectieve schuldenregeling (1997-2001)    Overzicht van rechtspraak
DIRIX, E.
1373 Regelgeving inzake het zelfbeschikkingsrecht    De redactie privaat
LELEU, Y.-H.
1381 De vennootschap tussen (enkel) contract en rechtspersoon: de controverses beslecht?
FRANCOIS, A.
1421 Schade van derden door verwonding of overlijden van een naaste
LINDENBERGH, S.
1475 Fiducia cum creditore en ons systeem van zakelijke rechten
TELLEGEN, J., TELLEGEN-COUPERUS, O.
1497 De bevoegdheid (1993-2000)    Overzicht van rechtspraak
LAENENS, J.
1619 Wie zonder 'fout' is, werpe de eerste steen    De redactie privaat
WYLLEMAN, A.
1625 Causaliteit in het Belgische recht    Preadvies VVSR
BOCKEN, H., BOONE, I.
1695 Eurocausaliteit. Agenda voor het Europese debat over toerekening van schade    Preadvies VVSR
NIEUWENHUIS, J.
1737 Eenmaking van internationaal privaatrecht: een begripsomschrijving
TRAEST, M.
1839 Merkenrecht (1990-2002)    Overzicht van rechtspraak
GOTZEN, F., CARLY, M.