Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2019

p.5 Ten Geleide
STORME, M.E.
9 Anderlecht, het Grondwettelijk Hof en het ontslagrecht    De redactie privaat
RAUWS, W.
21 De rol van de rechtsvergelijking in de rechtspraak van het Hof van Cassatie [in de periode 2002-2017]
DIRIX, E.
Summary
63 Eigendom van data? 'Reculer pour mieux sauter' [in onder meer Nederland en België]
SWINNEN, K.
Summary
107 Toekomst van de circulaire vastgoedeconomie [in Belgisch en Nederlands recht]
VERHEYE, B.
Summary
197 Omgaan met omgaan. Een kwalitatief empirisch onderzoek naar de omkeringen in de cassatierechtspraak
VAN DER HAEGEN, M.
Summary
303 Partijautonomie in het Nederlandse goederenrecht
BARTELS, S.
Summary
337 Wilsautonomie in het Belgische goederenrecht
SAGAERT, V.
Summary
415 Verslag derde ICAV-congres op 7 december 2018 te Leuven
BORUCKI, C., GILLAERTS, P. [Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht]
423 Boekbesprekingen    Carette, N. & Weyts, B. (eds.); Micklitz, H. & Saumier, G. (eds.); Dekkers, R., Casman, H., Verbeke, A.L. & Alofs, E.; Van den Meutter, J.; Boularbah, H. & van Drooghenbroeck, J.F. (eds.); George, F.; De Marez, D. & Stragier, C.; Dirix, E.; Masschelein, M.-A.; Baeck, J. (ed.); De Rey, S. & Tilleman, B. (eds.)
449 Ten Geleide
STORME, M.E.
451 [Nederland] Massaschaderecht in ontwikkeling    De redactie privaat
HARTLIEF, T.
477 In Memoriam Herman Schoordijk (1926-2018): een opgewekte dwarsligger
VRANKEN, J.B.M.
493 Verscheurd tussen koper en eigenaar - de kunst om de kloof in het goederenrecht te dichten
DEMARSIN, B.
Summary
607 Billikheid en ongeregverdigde verryking
DU PLESSIS, J.
Summary
661 De openbare orde als ruggengraat van de juridische methode? Enkele bedenkingen bij Ludo Cornelis' openbare orde
PEERAER, F.
705 [Aspecten van Nederlands, Schots, Engels, Zuid-Afrikaans, Frans, Canadees, Duits, Noors en Belgisch recht] Congres Contract and Property with an environmental perspective. Leuven 5 september 2019
DEGROOTE, M.
717 Boekbesprekingen    Kruithof, M. (ed.); Van Schoubroeck, C. & Samoy, I. (eds.); Kugler, T. & Rücker, D.; Bensoussan, A. (ed.); Dekkers, R., Casman, H., Verbeke, A.L. & Alofs, E.; Swennen, F.; Dauw, P.; Meert, K. & van Stiphout, T.; Frémat, V., De Sauvage, G., Goffin, J-F. & Breg, S.; Finch, V. & Milman, D.; Feldman, Y.; Gossens, J. & Verslype, K.; Giles, J., Pin, A. & Ravitch, F.S. (eds.); Milner Davis, J. & Roach Anleu, S. (eds.)
749 Ten Geleide
STORME, M.E.
753 Motivering na rechterlijke rechtsvorming: de mogelijke impact van psychologische inzichten en verschillende motiveringsstijlen    De Redactie Privaat
GIESEN, I.
767 Ceci n'est pas un dualisme? Over het nieuwe duale bestuursmodel in de NV    De Redactie Privaat
DELVOIE, J.
779 Consumentenbescherming bij servitisation (Een Nederlandse focus op de trend waarbij aanbieders steeds vaker diensten aanbieden naast of in de plaats van producten)
MAK, V.
Summary
817 Consumentenbescherming bij servitisation en product-dienst-systemen (PDS)
KEIRSBILCK, B., TERRYN, E., VAN GOOL, E.
Summary
901 Faillissement en lopende overeenkomsten. Een rechtsvergelijkende analyse van artikel XX.139 WER
BAEYENS, S.
Summary
973 Impact van de B2B-wet op de wilsautonomie en de rechtszekerheid: een rechtsvergelijkende analyse
GEIREGAT, S., STEENNOT, R.
Summary
1055 De onderschatte rol van wilsautonomie in het huidige en in het nieuwe goederenrecht: kwalitatieve verbintenissen als proefstuk
DEMEYERE, S.
Summary
1143 De niet-rivale goederen, onderzocht aan de hand van de verkrijgende functie van het bezit bij de intellectuele eigendomsrechten
VAN DE VOORDE, J.
Summary
1211 De privaatrechtelijke positie van transgender personen in België
VERSCHELDEN, G.
Summary
1309 Bereiken deontologie, tuchtrecht en tuchtrechtspraak van de advocatuur hun doel?
STEVENS, J.
1369 Boekbesprekingen    B. DUBUISSON (ed.); M. CAPRONI en S. DE SMEDT; G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN, A. L. VERBEKE (eds.); A. VAN OEVELEN; A. BEKA; V. BOILLET, M. ROCA I ESCODA en E. DE LUZE (EDS.); L. DE VRIESE; M. HAENTJENS en B. WESSELS (eds.); A. MIGLIONICO; B. VERBELEN en K. HENDRICKX; R. TIMMERMANS; S. DE POURCQ; J. CHUAH en E. VACCARI (ed.); C. OP DEN KAMP en D. HUNTER (eds.); E. VERJANS; O. MORÉTEAU, A. MASFERRER en K.A. MODÉER (eds.); B. WAUTERS en M. DE BENITO; D. SZOSTEK; D. KRAUS, T. OBRIST en O. HARI (eds.); U. MATTEI en A. QUARTA