Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1993 - Lustrum

1 Het TPR verdertigd
Marcel Storme
2 Toespraak ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het TPR
Gustaaf Baeteman
3 Recht op recht
Marcel Storme

1993

p.1 En nog over de gerechtelijke achterstand    De redactie privaat
Baeteman G.
5 Bescherming van individuele rechten op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europese Gemeenschapsrecht
Van Gerven W.
37 Het Francovich-arrest en onrechtmatige wetgeving naar Nederlands recht
Bok A.J.
61 Onzorgvuldige en onjuiste informatie bij de contractsluiting in het Zuid-Afrikaans recht
Van Huyssteen L., Vander Merwe S. en Herbots L.H.
75 De verenigbaarheid van milieubeleidsovereenkomsten met het Europees kartelrecht
Bouckaert J.
125 Outplacement: een arbeidsrechtelijk onvolmaakte manier van afscheid nemen
Neyt K.
199 De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk 1989-1991    Overzicht van rechtspraak
Delva J., Meersschaut F.
391 Het Recht als Kosmopolis    De redactie privaat
Storme M.
393 Rechtssociologie: sociale problemen en beleid in Belgiƫ
Van Houtte J.
429 De theorie van het verbreken van het oorzakelijk verband door de tussenkomst van een wettelijke of contractuele verplichting
Faes K.
473 Problemen van internationaal faillissementsrecht in een Belgisch en rechtsvergelijkend perspectief
Colle Ph.
513 Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1985-1992)    Overzicht van rechtspraak
Erauw J., Bouckaert F., Claeys M., Lambein K., Wauters W., Wylleman B.
751 Gedwongen overdracht en overname van aandelen    De redactie privaat
Maeijer J.M.M.
759 Juridische bescherming tegen een (buitenlandse) overname
Byttebier K.
843 Over persaansprakelijkheid
Vandenberghe H.
895 Het reglement van inwendige orde in vennootschappen
Laga H.
933 Vennootschappen (1986-1991)    Overzicht van rechtspraak
Geens K., Laga H..
1305 Het Belgische voorzitterschap van de E.G.Ministerraad en de aansprakelijkheid voor milieuschade    De redactie privaat
Bocken H.
1313 Rechtsdwaling    Preadvies VVSR
Brunner C.L.H.
1347 Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?    Preadvies VVSR
Bouckaert B.
1409 De toepassing van het finaliteitsbeginsel van de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
Gutwirth S.
1479 De bevoegdheid (1979-1992)    Overzicht van rechtspraak
Laenens J.