Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1998 - Lustrum

1 Ten geleide (bij de 35e jaargang)
Marcel Storme

1998

p.1 Vertrouwen en rechtszekerheid in het overeenkomstenrecht    De redactie privaat
Maeijer J.M.M.
9 Recht en waarheid
Van Neste F.
33 Arbitrale akkoorden
Storme M.
53 Verzekering van motorrijtuigen (1980-1997)    Overzicht van rechtspraak
Van Schoubroeck C., Jocqué G., Vanderspikken A., Cousy H.
377 Een voortgezette hervorming van de rechterlijke macht?    De redactie privaat
Baeteman G.
383 Europese regelgeving inzake vergelijkende reclame: terug naar af?
Straetmans G.
475 Lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de onderneming in moeilijkheden
Leunen Ch.-A.
511 Voorrechten en hypotheken (1991-1997)    Overzicht van rechtspraak
Dirix E.
643 De verdwijning van het Nederlandse handelsrecht    De redactie privaat
Brunner Ch.
645 Arbitrabiliteit in het Belgisch arbitragerecht anno 1998
Demeulenaere B.
703 Van Trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht
Storme M.E.
821 Een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu?
Carette A.
889 De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk (1992-1997)    Overzicht van rechtspraak
Meersschaut F.
1195 Justitie in de storm    De redactie privaat
Storme M.
1199 Continuïteit van de onderneming in moeilijkheden    Preadvies VVSR
Cousy H. en Dirix E.
1253 Continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden    Preadvies VVSR
Kortmann S.C.J.J., Van Hees L.L. en Faber N.E.D.
1333 De nieuwe notariswet in Nederland: een opzienbarend stuk
Luijten E.A.A.
1369 Internationaal privaatrecht en Nationaliteitsrecht (1993-1998)    Overzicht van rechtspraak
Erauw J., Claeys M., Lambein K., Roox K., Verhellen J..