Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2001

p.3 Albert Kluyskens. De taal als hefboom voor de ontvoogding van de Vlaamse jurist (6 september 1885 - 21 december 1956)
BURGELMAN, L.
3 Albert Kluyskens: de taal als hefboom voor de ontvoogding van de Vlaamse jurist + Voorwoord    De redactie privaat
BURGELMAN, L.
13 Een toekomst voor de dictatuur van redelijkheid en billijkheid?
CORNELIS, L.
23 De ontwikkelingen in het verzekeringsrecht (1964-2000)
COUSY, H.
55 Een terugblik naar het Belgisch IPR bij de uitgang van de 20ste eeuw
ERAUW, J.
69 Overpeinzingen bij bijna een halve eeuw vennootschapsrecht
GEENS, K.
85 Het arrest IZA/Vrerink: De Hoge Raad en de bescherming van ongemotoriseerden tegen de gevaren van het gemotoriseerd verkeer
HARTLIEF, T.
101 René Dekkers. Rechtshistoricus - comparatist - civilist (27 november 1909 - 22 oktober 1976)
HEIRBAUT, D.
111 Henri de Page. Een man in de schaduw van zijn werk (5 november 1894 - 27 augustus 1969)
HEIRBAUT, D.
123 Ontwikkelingsfasen in de beteugeling van algemene voorwaarden naar Nederlands recht
HIJMA, J.
135 Cassatiearresten uit de voorbije 35 jaar (1964-2000)
KRINGS, E.
157 Justitie aan de beterhand (1964-2000)
LAENENS, J.
175 L'effacement des frontières entre droit naturel et droit positif
MARTENS, P.
191 Eduard Maurits Meijers. Een veelzijdige topjurist (10 januari 1880 - 25 juni 1954)
POLAK, J.
203 Het erfrecht in de twintigste eeuw als spiegel van een maatschappelijke ommekeer
PUELINCKX-COENE, M.
221 HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken
SNIJDERS, H.
233 Emiel van Dievoet (10 juni 1886 - 24 juni 1967)
STEVENS, F.
239 Moeders mooiste zorgenkind: het procesrecht in het laatste derde van de XXe eeuw
STORME, M. L.
261 Een Europa met toekomst
VAN GERVEN, W.
273 Het belastingrecht tijdens het T.P.R.
VANISTENDAEL, F.
291 Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht
VAN MIERLO, A.
313 Hoofdlijnen in de ontwikkeling van het algemene verbintenissen- en overeenkomstenrecht 1964-2000
VAN OEVELEN, A.
357 Les grandes tendances de l'évolution du droit des obligations conventionnelles lors des trente-cinq dernières années
VAN OMMESLAGHE, P.
373 Naar een billijk relatie-vermogensrecht
VERBEKE, A.
403 Van een ancien régime naar een e-notariaat
WEYTS, L.
413 Rondgang langs enkele vennootschapsrechtelijke ontwikkelingen over de periode 1964-2000
WYMEERSCH, E.
489 Hulp gevraagd!    De redactie privaat
CORNELIS, L.
497 Over de nieuwe notariswetten in België en in Nederland
DE WULF, C.
583 Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden
SAGAERT, V.
637 Het verkeersongevallenartikel 29bis W.A.M., versie 2001: hoelang bestand tegen de nieuwe eeuw?
SIMOENS, D.
703 De gewijzigde Wet op de Mededinging: een tweede kans?
VANDERELST, A., WIJCKMANS, F., STEENLANT, J.
813 Praktische voorstellen voor een gemeen roerend beslag
VERBEKE, A.
837 Zakenrecht (1994-2000)    Overzicht van rechtspraak
VUYE, H., KOKELENBERG, J., VAN SINAY, T.
1225 Een geheid groeifonds    De redactie privaat
NIEUWENHUIS, H.
1231 De principles of European Contract Law
CAUFFMAN, C.
1311 Beginselen van Europees overeenkomstenrecht. Nederlandse tekst
STORME, M. E.
1353 Erfrechtelijke discriminatie van buitenhuwelijkse kinderen
LELEU, Y.
1385 Kanttekeningen bij de recente wetgevende evolutie in het zeerecht
ROLAND, R.
1423 De nieuwe voogdij: een eerste verkenning
VERRYCKEN, M.
1551 Personen- en familierecht (1995-2000)    Overzicht van rechtspraak
VERSCHELDEN, G., GULDIX, E., WYLLEMAN, A., BROUWERS, S., BAETEMAN, G., GERLO, J.
2119 Wraking van rechters    De redactie privaat
POLAK, J.M.
2129 Ontslagrecht in Nederland    Preadvies VVSR
HEERMA VAN VOSS, G.
2183 Ontslagrecht in België    Preadvies VVSR
VAN EECKHOUTTE, W.
2237 Privaatrechtelijke waarborgen voor de autonomie van de wilsonbekwame patiënt bij het levenseinde
BLANCQUAERT, S., NYS, H.
2285 Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof (1996-2000)    Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak
MENDEL, M.