Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2006

p.9 De internationale beslissingsharmonie nader beschouwd. Een bespiegeling over hinkende rechtsverhoudingen, law shopping en inschikkelijkheid jegens buitenlands recht
VONKEN, P.
129 Arbeidsovereenkomsten (1988-2005)    Overzicht van rechtspraak
VAN EECKHOUTTE, W., TAGHON, A., VANOVERBEKE, S.
761 Nederlandse avonturen met het echtscheidingsrecht    De redactie privaat
ANTOKOLSKAIA, M.
771 What's in a name? De moeilijke verhouding tussen juridische persoonlijkheid, akten van de burgerlijke stand, afstammingsrecht en naamrecht inzake perinataal overleden kinderen
CASTELEIN, C., WUYTS, T.
853 Literaire en artistieke eigendom in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel
DECLERCK, C.
939 Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden    Preadvies VVSR
STORME, M. E.
1101 De Wet Financiële Zekerheden
DE MAREZ, D.
1157 Paritas creditorum, voorrang en preferentie    Preadvies VVSR
VERSTIJLEN, F.
1249 Juridische stellagebouw die het zicht op Europa belet, geïllustreerd aan de hand van de bezitsverschaffing van financiële activa    De redactie privaat
STORME, M. E.
1263 Tussenvordering in het civiele geding
MOSSELMANS, S.
1327 Het civielrechtelijk fiat van simulatie en de strafbare valsheid in geschriften: een rechtsparadox?
VAN DYCK, S.
1365 Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1998-2006)    Overzicht van rechtspraak
ERAUW, J., CLIJMANS, C., DE RUYCK, V., JANSEGERS, K., ROOX, K., TRAEST, M., VAN HOUTTE, H., VERHELLEN, J., WAUTELET, P.
1649 De betrekkelijkheid van de geschonden norm. Een verweer dat dwingt tot principiële keuzes    De redactie privaat
LINDENBERGH, S.
1655 Over erven, gisteren, vandaag en morgen
COENE, M.
1683 Codificatie in België en Nederland: een voorbeeld van hoe het (niet) moet? Een onderzoek naar de factoren van succes en falen van de pogingen tot codificatie van het civielrecht in België en Nederland
HEIRBAUT, D.
1747 De herontdekking van 'hoger' recht
KOOPMANS, T.
1767 Het verdriet van Nederland? Het Belgische Wetboek Internationaal Privaatrecht
POLAK, M.
1793 Professionele aansprakelijkheid van de notaris (1973-2006)    Overzicht van rechtspraak
RENS, J.