Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2007

p.1 In memorian Chris Brunner    De redactie privaat
STORME, M., WISSINCK, M.
7 Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?
DE BAERE, E.
73 200 jaar vennootschapsrecht in perspectief: quo vadis ius societatum?
GEENS, K.
141 Familierecht (2001-2006)    Overzicht van rechtspraak
VERSCHELDEN, G., BROUWERS, S., BOONE, K., MARTENS, I., VERSTRAETE, K.
793 Over (p)reparatiewetten    De redactie privaat
LELEU, Y.
799 Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het verbintenissenrecht
CAUFFMAN, C.
875 Veinzing ontmaskerd? Een zoektocht naar schijn en werkelijkheid in de leer van simulatie...
SAMOY, I.
933 Onrechtmatige daad: schade en schadeloosstelling (1993-2006)    Overzicht van rechtspraak
VAN OEVELEN, A., JOCQUE, G., PERSYN, C., DE TEMMERMAN, B.
1539 De kracht van de verbeelding [in het recht]    De redactie privaat
NIEUWENHUIS, H.
1547 Grondige revisie van de collectieve schuldenregeling
BROECKX, K., DE GROOTE, B., VOET, S.
1651 Heeft het aansprakelijkheidsrecht (de) toekomst?
HARTLIEF, T.
1733 Professioneel recht Vlaamse advocatuur (1987-2007)    Overzicht van rechtspraak
DE PUYDT, R.
1821 Etiam si omnes, ego non    De redactie privaat
STORME, M. L.
1825 Rechtstreekse contractuele aanspraak van een bouwheer jegens een onderaannemer
CARETTE, N.
1895 Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht
PUELINCKX-COENE, M.
1993 Wil en vertrouwen in het ontslagrecht
RAUWS, W., SALOMEZ, K.
2039 Beslag en collectieve schuldenregeling (2002-2007)    Overzicht van rechtspraak
DIRIX, E.