Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2009

p.1 Een begroeting bij de 46ste jaargang
STORME, M. L.
5 Vergoeding van medische schade: aansprakelijkheid of solidariteit?    De redactie privaat
BOCKEN, H.
21 Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale begrenzing van onroerende eigendom
SAGAERT, V.
105 Codificatie in het economisch recht en de rol van de nationale wetgever
TERRYN, E.
143 Het ontbreken van de uiterste wil. Wills for persons lacking capacity; een eerste gedachte
SCHOLS, F.
229 Consumentenbescherming 2003-2007
STEENNOT, R.
565 Geld zetten op aansprakelijkheidsrecht    De redactie privaat
HARTLIEF, T.
581 Schadevergoeding bij rampen. De opschorting van de burgerlijke vordering in afwachting van de uitspraak van de strafrechter bij vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een objectieve aansprakelijkheidsregel
BAECK, J., BOCKEN, H.
601 Concurrentie van civiele en poenale sancties. Een blik uit het noorden
HONDIUS, E.
613 Geen prejudicieel karakter voor de uitspraak over de strafvordering, geen probleem? - De verhouding van uitspraken over de strafvordering door de strafrechter tot het burgerlijk proces in het Duits recht
SCHMIEDEL, L.
629 Hoe wetenschappelijk is de rechtswetenschap?
VAN HOECKE, M.
689 Ontbinding en derden: niet storen a.u.b.
BAECK, J.
769 Personenrecht (2001-2008)    Overzicht van rechtspraak
GULDIX, E., WYLLEMAN, A., DECLERCK, C., MASSCHELEIN, M., DE HERT, P., SWERTS, K., DE BOCK, F., SAELENS, R.
1035 Recht als middel tot ontwikkelingshulp? [De verwerking van eigendomsoverdrachten - Welk publiciteitssysteem in de toekomst?]    De redactie privaat
WYLLEMAN, A.
1039 Het recht inzake meerpartijenverhoudingen in het ontwerp-GRK vergeleken met het Belgische recht (vertegenwoordiging, derdenbeding, cessie, subrogatie, borgtocht, garantie, delegatie) [Het Gemeenschappelijk Referentiekader Europees verbintenissenrecht]
STORME, M. E.
1113 Zakenrecht 2000-2008    Overzicht van rechtspraak
KOKELENBERG, J., VAN SINAY, T., SAGAERT, V., JANSEN, R.
1731 Europees recht als alternatief: de charme van het 28ste rechtsstelsel [Europees recht als alternatief voor nationale stelsels: het optioneel recht]    De redactie privaat
SMITS, J.
1737 Privaatrecht en rechtsvergelijking: wat is de plaats van de geschiedenis?
GERKENS, J.
1759 De houdbaarheid van het Belgische naamrecht
EGGERMONT, S.
1850 Das europäischen projekt eines gemeinsamen referenzrahmens
VON BAR, C.