Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2010

p.1 In memoriam Gustaaf Baeteman. Een Vlaamse gentleman    De redactie privaat
STORME, M. L.
7 Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke als instrument voor de toerekening van ongevalsschade
BOONE, I.
93 Een onderzoek naar de voor- en nadelen van de (gereglementeerde) markt in organen
NORDIN, E.
187 Ongegronde vermogensverschuivingen en driepartijenverhoudingen
MAES, P.
283 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2008)    Overzicht van rechtspraak
VAN QUICKENBORNE, M.
373 België als no-go-zone voor schuldeisers?    De redactie privaat
STORME, M. E.
383 Het belang van de fout in het alimentatierecht na echtscheiding: een rechtshistorische en rechtsvergelijkende studie van België, Nederland, Frankrijk en Engeland
ALOFS, E., MORTELMANS, A.
493 De rol van het Europees Hof van Justitie in het passagiersvervoer door de lucht
HAAK, K.
529 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: implicaties voor de nationale rechtsorde
VAN ELSUWEGE, P., DEVISSCHER, P., VAN BOSSUYT, A.
589 Bijzondere overeenkomsten: Tussenpersonen 1999-2009    Overzicht van rechtspraak
TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P.
1167 "Collective settlements" en individuele schikkingen door hoofdelijk aansprakelijke debiteuren    De redactie privaat
KORTMANN, J.
1179 Salomo's oordeel nieuwe stijl: Verblijfsco-ouderschap in België en Nederland. Over de rol van wetenschap, invloed van de politiek, en nattevingerwerk in het wetgevingsproces
ANTOKOLSKAIA, M.
1243 Het vennootschapsrecht in de 21ste eeuw: common law versus civil law
VERMEULEN, E.
1321 Europees consumentenrecht en arbitrage
PIERS, M.
1383 Huwelijksvermogensrecht (2003-2010)    Overzicht van rechtspraak
PINTENS, W., DECLERCK, C., ALLAERTS, V.
1599 Pour une stratégie de la rupture [Mijmeringen over de uitoefening van het advocatenberoep in 'medeplichtigheid' of 'in breukvorm']    De redactie privaat
STORME, M. L.
1603 Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading
BRAECKMANS, H.
1703 Een redelijk en billijk relatierecht [Niet gehuwde partners in België en Nederland]
SCHRAMA, W.
1749 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2008)    Overzicht van rechtspraak
VAN QUICKENBORNE, M., VANDENBERGHE, H.