Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2017

p.3 Ten Geleide
STORME, M. E.
5 Een Ithaka     De redactie privaat
SIEBURGH, C.
13 Transparantie en algemene voorwaarden. Nood aan hervorming?
TERRYN, E.
Samenvatting
81 De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?
STEENNOT, R.
Samenvatting
181 Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs. VS
JANSEN, S.
Samenvatting
267 Weg met De Page? Leve Laurent? Een pleidooi voor een andere kijk op de recente geschiedenis van het Belgische privaatrecht
HEIRBAUT, D.
Samenvatting
323 Rechterlijke handelshuurprijsherziening en -bepaling "naar billijkheid": een exploratieve casestudy
BAECK, J., CLAEYS, I.
Samenvatting
367 Boekbesprekingen    S. VERBIST H.J.S.M. LANGBROEK EN M.W. SCHELTEMA R. SCHULZE EN F. ZOLL J. CARTWRIGHT I. DE MEULENEERE, A.S. PIJCKE EN M. E. GOOSSENS S. MATTHÉ A. VAN DEN BROECK H. CASIER P. DAUW P. THIRIAR, B. VANLERBERGHE, J. LAENENS, D. SCHEERS EN S. RUTTEN C. VAN SEVEREN A.L. VERBEKE EN F. BUYSSENS A. BEECKWEE EN S. VANDERHEYDE D. DE RUYSSCHER, K. CAPPELLE, M. COLETTE, B. DESEURE EN G. VAN ASSCHE A. GROTEN J. SPRUIT, J.M.J. CHORUS EN C.H. BEZEMER U. KISCHEL J. BAECK, J. CALLEBAUT, M.E. STORME
409 Ten geleide bij 2017-2/3
SAGAERT, V.
411 In subsidiaire orde    De Redactie Privaat
STORME, M.E.
417 De gewoonte in het Nederlands en Belgisch economisch privaatrecht (19de-21ste eeuw)
DE RUYSSCHER, D. & IN 'T VELD, M.
Samenvatting
455 Relatieve beëindiging van onroerende beperkte zakelijke rechten
VERHEYE, B.
Samenvatting
529 Die soepelheid van die eiendomsbegrip in die trustreg
DE WAAL, M.
Samenvatting
563 Juridische aspecten van blockhain en smart contracts
TJONG TING TAI, E.
Samenvatting
609 Recht in balans. Pleidooi voor een meer holistisch (proces)recht
VOET, S.
Samenvatting
655 Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012-2016)
VERSCHELDEN, G.; BOONE, I.; BROUWERS, S.; DE SCHRIJVER, L.; VAN THIENEN, A.
1109 Boekbesprekingen    J. van de Bunt; S. Lust; L. Barnich, A. Culot, P. De Page, I. De Stefani, J. Fonteyn, P. Moreau en M. Van Molle; R. Barbaix; P. Lecocq, S. Boufflette, A. Salvé en R. Popa; J. Schellerer; A. Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.); F. Coomans (ed.); B. Van den Bergh; K. Barker, K. Fairweather en R. Grantham (eds.); F. Limbach; S. De Dier; K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, W. Ringe, E. Rock, R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig; G. Comparato; C. De Koninck; H. Nieuwenhuis
1143 Ten Geleide
STORME, M. E.
1147 Omzien en vooruitzien    De redactie privaat
WISSINK, M.
1153 Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht
DE REY, S.
Samenvatting
1215 Verstorend procesgedrag: doeltreffend sanctioneren voor een efficiënte procesvoering
DE JAEGER, T.
Samenvatting
1283 Schadevergoeding bij ontbinding: terechte suprematie van het positieve belang
VERKEMPINCK, B.
Samenvatting
1339 Incoherentie verenigd. Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht
HAENTJENS, M.
Samenvatting
1395 Overzicht van rechtspraak. Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking
CLAEYS, I., CORYN, F., VAN VALCKENBORGH, L.
1503 Boekbesprekingen    L.F. VAN HUYSSTEEN, G.F. LUBBE EN M.F.B. REINECKE; C. DE WULF; X. DIEUX EN D. WILLERMAIN; G. MCCORMACK, A. KEAY EN S. BROWN; M.E. STORME (ED.); N. TOLLENAAR; V. PAUMEN, T. VAN POUCKE, S. HUYGEBAERT EN G. MARTYN; S. M. BAINBRIDGE EN M.T. HENDERSON; S. COOLS; M. FONTAINE; G. KLEINHEYER EN J. SCHRÖDER (EDS.)