Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare
NL | EN

2020

p.5 Ten Geleide
STORME, M.E.
7 De veranderde rol van hoogste nationale rechters    De Redactie Privaat
KRANS, B.
17 Financiële overmacht: Een onderzoek naar de invulling van de overmachtsfiguur bij verbintenissen tot betaling van een geldsom
BAETE, R.
Samenvatting
97 De verkrijgende verjaring door de bezitter niet te goeder trouw. Een driespraak tussen België, Nederland en Zuid-Afrika
VAN DE VOORDE, J.; HOOPS, B.; MARAIS, E.
Samenvatting
171 Bedenktijd met contractuele zekerheid: een verkennend onderzoek naar huuropties
VAN DEN ABEELE, F.
Samenvatting
217 Belangenconflicten in het Belgisch vennootschapsrecht: een kritische analyse van het WVV na de omzetting van de tweede aandeelhoudersrichtlijn
VOS, T.
Samenvatting
313 De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van de koop van een onroerend goed: bedrieglijk eenvoudig?
HERBOSCH, M.
Samenvatting
389 De hervorming van het goederenrecht
SAGAERT, V.
Samenvatting
655 Boekbesprekingen    S. Lombaerts, T. Gabriëls en M. Van Looveren; N. Clijmans; R. Timmermans en S. van den Hove d’Ertsenryck; G. Straetmans en R. Steennot (eds.); E. Casier, P. Heymans en J. Vannerom; T. Kadner Graziano; K. Deketelaere en B. Delvaux; R. Barbaix; S. Brouwers; B. Akkermans, J.-W. Beijk e.a.; F. Lalière; A. Van Hoe; S.V. Bazinas en N.O. Aks eli (eds.); B. Verheye (ed.); S. Meys; T. Wuyts; P. Letto-Vannamo, D. Tamm en B.O. Gram Mortensen (eds.); P. Bekaert; K. Maresceau