Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare
NL | EN

2021

p.5 Inleiding op het themanummer
STORME, M.; SAGAERT; V.
11 Het ontwerp van de Commissie tot herziening van het aansprakelijkheidsrecht. Een overzicht in context
BOCKEN, H.
31 Foutaansprakelijkheid: algemene beginselen - aansprakelijkheid minderjarigen en geesteszieken
JOCQUE, G.
Samenvatting
47 Aansprakelijkheid van rechtspersonen in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid
DELVOIE, J.
Samenvatting
65 De buitencontractuele aansprakelijkheid voor minderjarigen, rechtssubjecten onder toezicht, zaken en dieren: een blik op een mogelijke toekomst
VANSWEEVELT, T.
Samenvatting
87 Bedenkingen omtrent het foutbegrip in het hervormingsproject: discussies waar ik graag bij was geweest
AUVRAY, F.
Samenvatting
115 Aansprakelijkheid voor personen en zaken in de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht    Vergelijking met Nederland
HARTLIEF, T.
Samenvatting
151 Samenloop in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid
BOCKEN, H.
Samenvatting
177 Toerekening aan rechtspersonen en aansprakelijkheid van uitvoeringsagenten in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid
VANANROYE, J. m.m.v. ROODHOOFT, O.
Samenvatting
215 Samenloop: principiële keuzes en praktische uitwerkingen
WISSINK, M.
Samenvatting
233 Het oorzakelijk verband in het ontwerp van de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht
BOCKEN, H.
Samenvatting
269 Een kritische analyse van het concept causaliteit in het ontwerp van de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht
KRUITHOF, M.
Samenvatting
323 Causaliteit en medeaansprakelijkheid: een reflectie op het Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het Belgische ontwerp
RIJNHOUT, R.
Samenvatting
361 Schade, causaliteit en objectieve aansprakelijkheden
COLLE, P.
Samenvatting
379 Schade en gevolgen van aansprakelijkheid
JOCQUE, G.
Samenvatting
409 Een nieuw Belgisch schadevergoedingsrecht vanuit Nederlands perspectief
LINDENBERGH, S.
Samenvatting
425 Anticipatie op de hervorming van het Burgerlijk Wetboek. Mogelijkheden en grenzen inzake het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht    Vergelijking met Nederland
BORUCKI, C., SAMOY, I.
Samenvatting