Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

Over TPR | Abonnement | Contact


Over TPR

Het Tijdschrift voor Privaatrecht (ISSN: 0082-4313) is het meest gereputeerde privaatrechtelijke tijdschrift van de lage landen. Het heeft een traditie van meer dan vijftig jaar, die het privaatrecht grotendeels mee vorm heeft gegeven. Die bedoeling om de rechtsontwikkeling te bevorderen komt ook tot uiting via deze website.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische bundeling van de rechtspraak zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek onderwerp.

Naast de rechtspraakoverzichten, staat het TPR garant voor vernieuwende en diepgravende bijdragen. TPR is binnen het privaatrecht het meest toonaangevende tijdschrift dat in het verleden herhaaldelijk de bakens heeft uitgezet voor latere ontwikkelingen. Sommige thans ingeburgerde begrippen ontlenen noch min noch meer hun ontstaan aan het TPR. Wij zullen velen oneer aandoen, maar we kunnen denken aan de rechtsverwerking (P. Van Ommeslaghe), de kwaliteitsrekening (E. Dirix), marginale toetsing (J. Ronse), conversie van rechtshandelingen (J. Ronse), de dwangsom (Marcel Storme), productaansprakelijkheid (H. Cousy).

Het TPR hanteert (uiteraard) het principe van double-blind peer review.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is echter veel meer dan een tijdschrift. Het is een Instituut dat een belangrijke rol vervult bij de ontwikkeling van de rechtswetenschap. Elk jaar reikt TPR een Prijs uit aan een jonge auteur voor de beste bijdrage van de voorbije jaargang. Bovendien bevordert TPR de grensoverschrijdende contacten tussen België, Nederland en Zuid-Afrika. Elk jaar worden twee Belgisch-Nederlandse, en één Zuidafrikaanse Leerstoelen toegekend. Ook op die manier bevordert TPR de uitwisseling en de interactie tussen de diverse rechtsstelsels, wat de beoefening van het privaatrecht naar een hoger niveau brengt.

Van 1964 tot in 2014 heeft Prof. Marcel Storme het Tijdschrift voor Privaatrecht geleid. Omdat oprechte lof zich maar één keer laat verwoorden, verwijzen we naar de Laudatio aan de ere-directeur uitgesproken op de plechtige zitting ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het tijdschrift.

Met vriendelijke groeten,

Vincent Sagaert en Matthias Storme,
Co-Directeuren

 

Voor meer informatie over de geschiedenis van het TPR, kan u terecht bij dit artikel:

Vijftig jaar grensoverschrijdende rechtswetenschap:
Het Tijdschrift voor Privaatrecht (1964-2014)
Sebastiaan Vandenbogaerde (wetenschappelijk medewerker UGent (FWO))
TPR 2014, afl. 1, 69-111


Een abonnement

Het Tijdschrift voor Privaatrecht verschijnt vier keer per jaar.
Een jaargang telt gemiddeld 1.500 bladzijden.

De abonnementsprijs is te vinden op de webshop van Wolters Kluwer.

Het abonnement kan op elk ogenblik genomen worden voor 1 jaar en wordt behoudens opzegging 1 maand voor het verstrijken van he abonnement, jaarlijks automatisch verlengd voor een jaar.

ISSN: 0082-4313

Voor meer informatie richt U zich tot:

Wolters Kluwer- klantendienst
Ragheno Business Park
Motstraat 30
2800 Mechelen
Tel: 015 78 76 00
e-mail:klant.be@wolterskluwer.com
website:www.wolterskluwer.be

Meer info over abonnementen TPR (gedrukt of online) op de webshop van Wolters Kluwer.


Contact

TPR Directie
Coupure 5
9000 Gent

TPR Secretariaat
Christiaan Beyaert, Soetekin Steverlynck, Siel Demeyere
Coupure 5
9000 Gent

Webmaster
Tiensestraat 41
3000 Leuven

Verantwoordelijke uitgever: C. BEYAERT, Coupure 5, 9000 Gent

IVZW TPR, ivzw sinds 20 nov 1997, ond.nr. : 0465.932.174