Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

Reglement TPR-Prijs

1. Het Tijdschrift voor Privaatrecht kan jaarlijks een prijs uitreiken voor de beste bijdrage van de afgelopen jaargang. Overzichten van rechtspraak komen niet in aanmerking. Deze prijs is in de eerste plaats bedoeld om jonge vorsers aan te moedigen.
De prijs bedraagt 2.500 euro maar kan door de jury worden gesplitst.

2. De auteur dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- hij/zij moet jurist zijn, houder van een diploma uitgereikt door een Belgische of Nederlandse universiteit
- hij/zij moet jonger zijn dan vijfendertig jaar, de indieningsdatum van het manuscript in zijn definitieve vorm ( dus eventueel na herwerking) is bepalend voor het leeftijdscriterium.
Samenwerking tussen verschillende auteurs is mogelijk. Elke auteur moet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden opdat de bijdrage voor bekroning in aanmerking zou komen.

3. De bijdrage dient in het Nederlands te worden gesteld. De voorkeur zal uitgaan naar rechtsvergelijkende bijdragen (minstens Belgie en Nederland) die grondig-wetenschappelijk een privaatrechtelijk onderwerp (sensu lata) behandelen op een wijze die ook nut heeft voor de praktijk.
Het onderwerp van de bijdrage mag door de auteur nog niet zijn behandeld in een andere publicatie of in zijn proefschrift.

4. Alleen de bijdragen die voor 15 oktober van het kalenderjaar op het redactiesecretariaat zijn ingediend en die gepubliceerd werden of zullen worden in de lopende jaargang, komen in aanmerking voor de prijs van dat jaar. Bijdragen na 15 oktober ingediend en/of gepubliceerd in de volgende jaargang, komen wel in aanmerking voor de prijs van het volgende kalenderjaar, mits ze aan de overige voorwaarden voldoen.

5. De prijs wordt toegekend na beraadslaging door een jury, samengesteld uit de leden van de Redactie- en Adviesraad, die aanwezig zijn op de jaarlijkse redactievergadering in november. Ook met de schriftelijke beoordelingen wordt rekening gehouden. Een familielid van een auteur tot en met de vierde graad mag geen lid zijn van deze jury. De beslissing van de jury is bindend.