Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

Voor auteurs

Het TPR publiceert bijdragen van diverse aard, waaronder ook Overzichten van rechtspraak en recensies. Voor nadere toelichting, zie de auteursrichtlijnen.

Bijdragen

De indiening van een bijdrage, andere dan een overzicht van rechtspraak of recensie, moet geschieden door middel van het indieningsformulier. Dit moet door de indiener worden ingevuld en aangevuld en verzonden per e-mail aan: redactie@tpr.be
Dit formulier en de gedetailleerde auteursrichtlijnen bevatten alle verdere informatie.
Voor de opmaak van de inhoudstafel kan U dit sjabloon gebruiken met de juiste formattering. Voor de formattering van de verwijzingen naar literatuur kan U dit EndNote-sjabloon gebruiken.

Deze bijdragen worden onderworpen aan een double-blind peer review.
De redactie heeft het recht ter publicatie aangeboden bijdragen te weigeren.
De redactie is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van de haar toegestuurde bijdragen.
Door het aanbieden van een bijdrage geeft de auteur aan het Tijdschrift voor Privaatrecht de toestemming om, indien zijn bijdrage door de redactie wordt aanvaard, de bijdrage te verspreiden, zowel door publicatie in het tijdschrift als via elk ander medium dat door de redactie geschikt wordt geacht.

Recensies

Wie interesse heeft een boek te recenseren of een eigen boek te laten recenseren, kan contact opnemen met het redactiesecretariaat via recensies@tpr.be
Als kandidaat-recensent wordt u opgenomen in de mailinglijst met boeken die ter recensie werden aangeboden. De recensies verschijnen op het einde van elk TPR-nummer.

Downloads

Gedetailleerde richtlijnen, versie mei 2023 (pdf)

Sjabloon inhoudstafel

Indieningsformulier