Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

TPR - Tijdschrijft voor Privaatrecht

Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

Op deze pagina staan de adviezen van de sectie Privaatrecht van de periode 1947 tot 1978. De privaatrechtelijke adviezen van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland (VVSR-BN) kunnen in zekere zin beschouwd worden als voorlopers van het TPR. Haast alle auteurs schreven later ook voor het TPR. Het is ook geen toeval dat de adviezen vanaf 1978 precies in het TPR gepubliceerd worden.

Zie ook: Jaarboek van de VVSR-BN (1947 tot 1970)

E. van DievoetDe regeling der rechtspersonen in het Belgisch recht1947
L. FredericqDe handelszaak in het Belgisch recht1947
E. M. MeijersDe regeling der rechtspersonen in het Nederlandse recht1947
F. SohrSchadeverzekeringsrecht. Overzicht van het Belgisch Recht1951
T. J. Dorhout MeesDe schadeverzekering1951
T. J. Dorhout Mees, F. SohrGemeenschappelijk rapport over het schadeverzekeringsrecht1951
F. SohrDe schadeverzekering II1953
T. J. Dorhout MeesDe schadeverzekering II1953
T. J. Dorhout Mees, F. SohrGemeenschappelijk rapport over het schadeverzekeringsrecht II1953
R. DekkersUitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen en vereffenaars van nalatenschappen1954
A. F. Visser van IJzerendoornUitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen en vereffenaars van nalatenschappen1954
L. Fredericq, E. Van DievoetMaatregelen ter voorkoming van faillissement en uitstel van betaling1955
R. P. CleveringaMaatregelen ter voorkoming van faillissement en surséance van betaling1955
J. RonseAansprakelijkheid wegens het veroorzaken van de dood van een ander naar Belgisch en Nederlands Recht1956
J. DrionSchadevergoeding wegens het veroorzaken van eens anders dood1956
G. van HeckeVerhaalsrecht van schuldeisers op roerende goederen die hun schuldenaar in detentie heeft1958
A. PitloWelk bewijs dient de eigenaar van een goed niet op naam te leveren in geval van beslag door een crediteur van de detentor?1958
J. H. BeekhuisDe regeling van de z.g. "actio Pauliana" in het Belgisch en het Nederlands Burgerlijk Wetboek1959
J. RonseDe dwangsom in het Belgische recht1961
S. N. van OpstallDe dwangsom in het Nederlandse recht1961
W. DelvaDe bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen1962
W. F. LichtenauerVernietigende verjaring en verval. van rechten door tijdsverloop1962
Simon FrédéricqDe invloed van het faillisement op gesloten overeenkomsten1963
N. J. PolakDe invloed van het faillissement op gesloten overeenkomsten1963
R. DerinePreadvies betreffende Hinder1964
A. van OvenPreadvies betreffende Hinder1964
M. StormeDe dadelijke uitwinning1965
A. R. de BruijnHet verhaalsrecht van de eerste hypotheekhouder1965
J. RonseNietigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootschap1966
W. C. L. GrintenNietigheid van besluiten van organen van de n.v.1966
G. SchransPrecontractuele verhoudingen naar Belgisch recht1967
H. DrionPrecontractuele verhoudingen naar Nederlands recht1967
J. Limpens, C. PaulusDe zaakwaarneming naar Belgisch recht1968
H. E. RasZaakwaarneming naar Nederlands recht1968
P. CoppensRetentierecht naar Belgisch recht1969
J. L. P. CahenRetentierecht naar Nederlands recht1969
E. Krings, M. StormeOnsplitsbaarheid1970
W. L. HaardtOnsplitsbaarheid1970
S. FredericqPreadvies over subrogatie van verzekeraars naar Belgisch recht1971
H.H. KosterSubrogatie van verzekeraars (niet gepubliceerd)1971
H. VandenberghePreadvies over de eer en goede naam in het Belgisch privaatrecht1972
I. P. Michiels Van Kessenich-HoogendamPreadvies over aantasting van eer en goede naam1972
J. LindemansDe bevoegdheid van organisaties om op te komen voor de belangen van leden en/of algemeen belang1973
F. MolenaarDe bevoedgheid van organisaties om op te komen voor de belangen van leden en/of het algemeen belang1973
J. M. PauwelsDe invloed van geestelijke gestoordheid op privaatrechtelijke gebondenheid en aansprakelijkheid1974
C.H.J. BrunnerDe invloed van geestelijke gestoordheid op privaatrechtelijke gebondenheid en aansprakelijkheid1974
H. CousyDe betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid in België1975
H.A. GroenDe betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht1975
H. Nuytinck, M. van LookHet onderhoud na echtscheiding en scheiding van tafel en bed naar Belgisch recht1976
A.A.L. MinkenhofHet onderhoud na echtscheiding en scheiding van tafel en bed naar Nederlands recht1976
J. RonseDe vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Belgisch recht1978
J.M.M. MaeijerDe vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Nederlands recht1978
P. Van OmmeslagheRechtsverwerking en afstand van recht1979
H.A.M. AaftinkRechtsverwerking en afstand van recht1979
J.H. HerbotsQuasi-delictuele aansprakelijkheid en overeenkomsten1980
L.D. Pels RijckenSamenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid naar Nederlands recht1980
E. Krings en B. De ConinckHet ambtshalve aanvullen van rechtsgronden1981
T.A.W. SterkHet ambtshalve aanvullen van rechtsgronden1981

W. van EeckhoutteHet stakingsrecht in de privé-sector in BelgiëTSR 1982
W.J.P.M. FaseHet stakingsrecht in de particuliere sector in NederlandTSR 1982

L. HardenbergDe meerpartijen overeenkomst in Nederland1983
E. DirixDe meerpartijenovereenkomst1983
R.A. Salomons en J.H. WansinkDe verzwijging in verzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht1984
H. Cousy en H. ClaassensDe verzwijging in verzekeringsovereenkomsten naar Nederlands recht1984
M.L. Storme en M.E. StormeDe bindende derdenbeslissing naar Belgisch Recht1985
J.M. PolakHet bindend advies in het Nederlandse recht1985
P. Van Ommeslaghe en L. SimontDe aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in het Belgisch recht1986
B.H. Croon en H.G. Van EverdingenDe aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in het Nederlands recht1986
J.A.E. Vander DoesOvereenkomsten met de overheid1987
W. Van Gerven en M. WyckaertOvereenkomsten met de overheid1987
E. DirixExoneratiebedingen1988
S.C.J.J. KortmannExoneratiebedingen1988
G. BaetemanHet afstammingsrecht in België1989
J.M.T Vander Hoeven-Oud en J.K. MoltmakerHet afstammingsrecht in Nederland1989
I. Verougstraete en C. Van BuggenhoutFaillissement en continuïteit van de onderneming1990
R. J. SchimmelpenninckFaillissement, surséance van betaling en continuïteit van de onderneming1990
H.A. GroenHet kort geding naar Nederlands recht1991
E. KringsHet kort geding naar Belgisch recht1991
H. SwennenTrustachtige figuren in België1992
S.E. EismaTrustachtige figuren in Nederland1992
B. Bouckaert"Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?"1993
C.J.H. BrunnerRechtsdwaling1993
M. Puelinckx-CoeneDe testeervrijheid en de verzorging van nabestaanden1994
S. PerrickTesteervrijheid en de zorg voor nabestaanden1994
E.H. HondusDe privaatrechtelijke rechtspositie van de patiënt1995
T. VansweeveltDe privaatrechtelijke rechtspositie van de patiënt1995
H. Bocken en I. GeersDe vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeersongevallen: Belgisch recht1996
T. HartliefDe zwakke verkeersdeelnemer1996
E. StormeRechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht1997
J.B.M. VrankenVertrouwen en rechtszekerhied in het Nederlandse overeenkomstenrecht1997
H. Cousy en E. DirixContinuïteit van de onderneming in moeilijkheden1998
S.C.J.J. Kortmann, J.J. Van Hees en N.E.D. FaberContinuïteit van de onderneming in moeilijkheden1998
E. Guldix en A. WyllemanDe positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Belgisch privaatrecht1999
S.D. LindenberghDe positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Nederlandse privaatrecht1999
R-J. TjittesVerplichtingen van de schuldeiser jegens de borg2000
M. Van QuickenborneVerplichtingen van de schuldeiser jegens de borg2000
W. Van EeckhoutteOntslagrecht in België2001
G.J.J. Heerma Van VossOntslagrecht in Nederland2001

H. Bocken en I. BooneCausaliteit in het Belgische rechtJura 2002
J.H. NieuwenhuisEurocausaliteit: agenda voor het Europese debat over toerekening van schadeJura 2002
N. FrenkBundeling van verordeningenJura 2003
P. Taelman en P. ThionBundeling van verordeningenJura 2003
V. SagaertHet zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische rechtJura 2004
A. Van VeltenHet zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Nederlandse rechtJura 2004
W. PintensHet Belgische huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectiefJura 2005
J. Duijvendijk-BrandZijn er knelpunten, knalpunten, of verbeterpunten in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht?Jura 2005
F. VerstijlenParitas creditorum, voorrang en preferentieJura 2006
M.E. StormeParitas creditorum, voorrang en roerende zekerhedenJura 2006

G. JocqueTijdsverloop en schadevergoedingJura 2016
M. Hebly en S. LindenberghSchadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrechtJura 2016
M. VoulonDigitalisering en het Nederlands Burgerlijk WetboekJura 2018
K. SwinnenDe inpassing van digitale producten in het Belgisch privaatrechtJura 2018
S. BartelsPartijautonomie in het Nederlandse goederenrechtJura 2019
V. SagaertWilsautonomie in het Belgische goederenrechtJura 2019
M. KruithofPrivaatrechtelijke facetten van algemeenbelangacties bij de justitiële rechterJura 2022
A. WirtgenCiviele acties tegen de Staat: een verstoorde balans in de trias politica?Jura 2022
R. Schutgens en J. SillenAlgemeenbelangacties bij de burgerlijke rechterJura 2022