Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare

2017

p.3 Ten Geleide
STORME, M. E.
5 Een Ithaka     De redactie privaat
SIEBURGH, C.
13 Transparantie en algemene voorwaarden. Nood aan hervorming?
TERRYN, E.
81 De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?
STEENNOT, R.
181 Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs. VS
JANSEN, S.
267 Weg met De Page? Leve Laurent? Een pleidooi voor een andere kijk op de recente geschiedenis van het Belgische privaatrecht
HEIRBAUT, D.
323 Rechterlijke handelshuurprijsherziening en -bepaling "naar billijkheid": een exploratieve casestudy
BAECK, J., CLAEYS, I.
367 Boekbesprekingen    S. VERBIST H.J.S.M. LANGBROEK EN M.W. SCHELTEMA R. SCHULZE EN F. ZOLL J. CARTWRIGHT I. DE MEULENEERE, A.S. PIJCKE EN M. E. GOOSSENS S. MATTHÉ A. VAN DEN BROECK H. CASIER P. DAUW P. THIRIAR, B. VANLERBERGHE, J. LAENENS, D. SCHEERS EN S. RUTTEN C. VAN SEVEREN A.L. VERBEKE EN F. BUYSSENS A. BEECKWEE EN S. VANDERHEYDE D. DE RUYSSCHER, K. CAPPELLE, M. COLETTE, B. DESEURE EN G. VAN ASSCHE A. GROTEN J. SPRUIT, J.M.J. CHORUS EN C.H. BEZEMER U. KISCHEL J. BAECK, J. CALLEBAUT, M.E. STORME