Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare

2017

p.3 Ten Geleide
STORME, M. E.
5 Een Ithaka     De redactie privaat
SIEBURGH, C.
13 Transparantie en algemene voorwaarden. Nood aan hervorming?
TERRYN, E.
81 De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?
STEENNOT, R.
181 Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs. VS
JANSEN, S.
267 Weg met De Page? Leve Laurent? Een pleidooi voor een andere kijk op de recente geschiedenis van het Belgische privaatrecht
HEIRBAUT, D.
323 Rechterlijke handelshuurprijsherziening en -bepaling "naar billijkheid": een exploratieve casestudy
BAECK, J., CLAEYS, I.
367 Boekbesprekingen    S. VERBIST H.J.S.M. LANGBROEK EN M.W. SCHELTEMA R. SCHULZE EN F. ZOLL J. CARTWRIGHT I. DE MEULENEERE, A.S. PIJCKE EN M. E. GOOSSENS S. MATTHÉ A. VAN DEN BROECK H. CASIER P. DAUW P. THIRIAR, B. VANLERBERGHE, J. LAENENS, D. SCHEERS EN S. RUTTEN C. VAN SEVEREN A.L. VERBEKE EN F. BUYSSENS A. BEECKWEE EN S. VANDERHEYDE D. DE RUYSSCHER, K. CAPPELLE, M. COLETTE, B. DESEURE EN G. VAN ASSCHE A. GROTEN J. SPRUIT, J.M.J. CHORUS EN C.H. BEZEMER U. KISCHEL J. BAECK, J. CALLEBAUT, M.E. STORME
409 Ten geleide bij 2017-2/3
SAGAERT, V.
411 In subsidiaire orde    De Redactie Privaat
STORME, M.E.
417 De gewoonte in het Nederlands en Belgisch economisch privaatrecht (19de-21ste eeuw)
DE RUYSSCHER, D. & IN 'T VELD, M.
455 Relatieve beëindiging van onroerende beperkte zakelijke rechten
VERHEYE, B.
529 Die soepelheid van die eiendomsbegrip in die trustreg
DE WAAL, M.
563 Juridische aspecten van blockhain en smart contracts
TJONG TING TAI, E.
609 Voet, Recht in balans. Pleidooi voor een meer holistisch (proces)recht
VOET, S.
655 Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012-2016)
VERSCHELDEN, G.; BOONE, I.; BROUWERS, S.; DE SCHRIJVER, L.; VAN THIENEN, A.
1109 Boekbesprekingen    J. van de Bunt; S. Lust; L. Barnich, A. Culot, P. De Page, I. De Stefani, J. Fonteyn, P. Moreau en M. Van Molle; R. Barbaix; P. Lecocq, S. Boufflette, A. Salvé en R. Popa; J. Schellerer; A. Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.); F. Coomans (ed.); B. Van den Bergh; K. Barker, K. Fairweather en R. Grantham (eds.); F. Limbach; S. De Dier; K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, W. Ringe, E. Rock, R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig; G. Comparato; C. De Koninck; H. Nieuwenhuis