Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare
NL | EN

2017

p.3 Ten Geleide
STORME, M. E.
5 Een Ithaka     De redactie privaat
SIEBURGH, C.
13 Transparantie en algemene voorwaarden. Nood aan hervorming?
TERRYN, E.
81 De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?
STEENNOT, R.
181 Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs. VS
JANSEN, S.
267 Weg met De Page? Leve Laurent? Een pleidooi voor een andere kijk op de recente geschiedenis van het Belgische privaatrecht
HEIRBAUT, D.
323 Rechterlijke handelshuurprijsherziening en -bepaling "naar billijkheid": een exploratieve casestudy
BAECK, J., CLAEYS, I.
367 Boekbesprekingen    S. VERBIST H.J.S.M. LANGBROEK EN M.W. SCHELTEMA R. SCHULZE EN F. ZOLL J. CARTWRIGHT I. DE MEULENEERE, A.S. PIJCKE EN M. E. GOOSSENS S. MATTHÉ A. VAN DEN BROECK H. CASIER P. DAUW P. THIRIAR, B. VANLERBERGHE, J. LAENENS, D. SCHEERS EN S. RUTTEN C. VAN SEVEREN A.L. VERBEKE EN F. BUYSSENS A. BEECKWEE EN S. VANDERHEYDE D. DE RUYSSCHER, K. CAPPELLE, M. COLETTE, B. DESEURE EN G. VAN ASSCHE A. GROTEN J. SPRUIT, J.M.J. CHORUS EN C.H. BEZEMER U. KISCHEL J. BAECK, J. CALLEBAUT, M.E. STORME
409 Ten geleide bij 2017-2/3
SAGAERT, V.
411 In subsidiaire orde    De Redactie Privaat
STORME, M.E.
417 De gewoonte in het Nederlands en Belgisch economisch privaatrecht (19de-21ste eeuw)
DE RUYSSCHER, D. & IN 'T VELD, M.
455 Relatieve beëindiging van onroerende beperkte zakelijke rechten
VERHEYE, B.
529 Die soepelheid van die eiendomsbegrip in die trustreg
DE WAAL, M.
563 Juridische aspecten van blockhain en smart contracts
TJONG TING TAI, E.
609 Voet, Recht in balans. Pleidooi voor een meer holistisch (proces)recht
VOET, S.
655 Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012-2016)
VERSCHELDEN, G.; BOONE, I.; BROUWERS, S.; DE SCHRIJVER, L.; VAN THIENEN, A.
1109 Boekbesprekingen    J. van de Bunt; S. Lust; L. Barnich, A. Culot, P. De Page, I. De Stefani, J. Fonteyn, P. Moreau en M. Van Molle; R. Barbaix; P. Lecocq, S. Boufflette, A. Salvé en R. Popa; J. Schellerer; A. Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.); F. Coomans (ed.); B. Van den Bergh; K. Barker, K. Fairweather en R. Grantham (eds.); F. Limbach; S. De Dier; K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, W. Ringe, E. Rock, R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig; G. Comparato; C. De Koninck; H. Nieuwenhuis
1143 Ten Geleide
STORME, M. E.
1147 Omzien en vooruitzien    De redactie privaat
WISSINK, M.
1153 Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht
DE REY, S.
1215 Verstorend procesgedrag: doeltreffend sanctioneren voor een efficiënte procesvoering
DE JAEGER, T.
1283 Schadevergoeding bij ontbinding: terechte suprematie van het positieve belang
VERKEMPINCK, B.
1339 Incoherentie verenigd. Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht
HAENTJENS, M.
1395 Overzicht van rechtspraak. Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking
CLAEYS, I., CORYN, F., VAN VALCKENBORGH, L.
1503 Boekbesprekingen    L.F. VAN HUYSSTEEN, G.F. LUBBE EN M.F.B. REINECKE; C. DE WULF; X. DIEUX EN D. WILLERMAIN; G. MCCORMACK, A. KEAY EN S. BROWN; M.E. STORME (ED.); N. TOLLENAAR; V. PAUMEN, T. VAN POUCKE, S. HUYGEBAERT EN G. MARTYN; S. M. BAINBRIDGE EN M.T. HENDERSON; S. COOLS; M. FONTAINE; G. KLEINHEYER EN J. SCHRÖDER (EDS.)