Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare
NL | EN

2018

p.5 Ten Geleide
STORME, M.E.
7 In memoriam Marcel Storme vanuit Nederland
MAEIJER, J.
10 In memoriam Marcel Storme
BOCKEN, H.
23 De jongste herzieningen van het Nederlandse relatievermogensrecht    De Redactie Privaat
ANTOKOLSKAIA, M.
39 Socio-juridische studies: de derde weg    De Redactie Privaat
SWENNEN, F.
55 De grote oorlog en het Nederlandse overeenkomstenrecht – 'neutraliteit', 'weerstand' en 'responsiviteit'
VAN BOOM, W.
91 “Justice ou liberté?” De impact van de Eerste Wereldoorlog op het Belgische privaatrecht
VANDENBOGAERDE, S.
147 Bescheiden toezichter of bemiddelaar? De plaats van de rechter in reorganisatie en faillissement vanuit rechtshistorisch perspectief
DE RUYSSCHER, D.
219 De overmachts- en de imprevisieleer: één gespleten persoonlijkheid?
DE POTTER DE TEN BROECK, M.
323 Loyaliteitsplicht van meerderheidsaandeelhouders. Aard en misbruik van stemrecht herbekeken
HALLEMEESCH, N.
393 Bestaat de bevrijdende verjaring of is ze slechts een vorm van de verkrijgende verjaring? Een onderzoek naar de verjaring als monistisch of dualistisch concept     Een diepe duik in de geschiedenis van de verjaring
VAN DE VOORDE, J.
465 Het vennootschaps- en boedelbelang in de queeste van dionysos: naar nieuwe wijn in oude zakken?
DE LEO, F.
529 De productaansprakelijkheid voor zelfrijdende motorrijtuigen
WERBROUCK, J.
605 Overzicht van rechtspraak bevrijdende verjaring (1992-2017)
CLAEYS, I.
839 Boekbesprekingen    L. DE SCHRIJVER; I.DURANT; E. DEWITTE; N. CARETTE; M.D'HERDE; K. DEKETELAERE & B. DELVAUX (eds.); W. CHEN; E. DIRIX, R. HOUBEN & E. WYMEERSCH (eds.); VLAAMSE CONFERENTIE BALIE ANTWERPEN
867 Ten Geleide
STORME, M.E.
869 In Memoriam Jef Maeijer (1932-2018)
GEENS, K.
875 In herinnering Jef Maeijer: van rechtvaardigheid bezeten
SIEBURGH, C.
881 Tot ziens handelaar, welkom onderneming: modernisering met belangrijke impact, doch geen vereenvoudiging    De Redactie Privaat
STEENNOT, R.
889 Structuur, praktijk en theorie van rechtsvergelijkend onderzoek
ADAMS, M.
969 Digitalisering en het Nederlands Burgerlijk Wetboek
VOULON, M.
1021 De inpassing van digitale producten in het Belgisch privaatrecht
SWINNEN, K.
1101 Privaatrechtelijke bescherming van de stem in commerciële context
DEBRUYNE, N.
1195 De milieu-erfdienstbaarheid of milieugrondlast: een nuttig zakenrechtelijk instrument voor de milieubescherming?
VAN DE VOORDE, J.; CARETTE, N.; HUBEAU, B.; VAN DEN BROECK, P.
1315 Boekbesprekingen    N. CARETTE; G. STRAETMANS; W. PINTENS EN C. DECLERCK (eds.); N. VANDEBEEK; C. DRAGHICI; J.E. BEERNAERT, N. DANDOY, S. LOUIS EN P.-A. WUSTEFELD; R. VEIL (ed.); P. CONTI-BROWN EN R.M. LASTRA (eds.); J. ARMOUR, D. AWREY, P. DAVIES, L. ENRIQUES, J. N. GORDON, C. MAYER EN J. PAYNE; D. MATRI; E. SPRUYT, N. GEELHAND DE MERXEM EN H. PELGROMS; N. PORTUGAELS; K. DE GREVE; T. KRUGER EN J. VERHELLEN; F. PASTOR-MERCHANTE; B. FEUILLET-LIGER EN S. OKTAY-ÖZDEMIR (eds.); S. GRUNDMANN K. RIESENHUBER (eds.); J.-F. FUNCK, P. JASPIS, M. LEYS EN D. MOUGENOT; G. FRANKENBERG; S. VANDENBOGAERDE; E. LIEVENS, P. VAN ASSCHE, S. VEREECKEN EN E. VOLCKAERT; K. RENIERS; C. DELFORGE, S. STIJNS EN P. WÉRY (eds.)
1373 Ten Geleide
STORME, M.E.
1377 Van tranen, duiten, dijken en sluizen. Over vergoeding van 'affectieschade' en 'shockschade' in Nederland na 1 januari 2019    De Redactie Privaat
LINDENBERGH, S.
1383 De verjaring van buitencontractuele rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens kartelinbreuken: een intrigerend drieluik
TANGHE, T.
1437 Duurzaam goederenrecht: naar een herijking van ons goederenrechtelijk stelsel? [Inspiratie uit onder meer Nederland]
AKKERMANS, B.
1471 De inplanting van onshore windturbines in het Vlaamse Gewest vanuit privaatrechtelijk perspectief
REYNEBEAU, M.
1541 Boekbesprekingen    M.-P. DELLISSE; J. HERBOTS; I.DAUGAREILH (ed.); R. BARBAIX; P. DE PAGE & I. DE STEFANI; I.H.-Y. CHIO & I.G. MACNEIL (eds.); A. WUDARSKI; J. BAEL, M. BLONDIA & N. BERNARD (eds.); N. BERNARD; L. WEYTS; P. WESTERMAN