Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, vanaf 1999 via Jura en Jurisquare
NL | EN

Een abonnement

Het Tijdschrift voor Privaatrecht verschijnt vier keer per jaar.
Een jaargang telt gemiddeld 1.600 bladzijden.

De abonnementsprijs bedraagt 160 euro.
Studenten en personen die niet meer dan drie jaar zijn afgestudeerd, betalen 80 euro.

Het abonnement wordt genomen per jaargang en wordt, behoudens opzegging voor 1 januari van het volgende jaar, jaarlijks automatisch hernieuwd.

ISSN: 0082-4313

Voor meer informatie richt U zich tot:

Wolters Kluwer- klantendienst
Ragheno Business Park
Motstraat 30
2800 Mechelen
Tel: 015 78 76 00
e-mail:klant.BE@wolterskluwer.be
website:www.wolterskluwer.be

Meer info over een gedrukt abonnement op TPR
Meer info over een abonnement op TPR online