Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

TPR Boeken

D. Heirbaut & G. Baeteman Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek - Edition cumulative du Code Civil 2004
Inleiding & inhoudstafel
Art. 1 - 142 Akte, Woonplaats, Afwezigen
Art. 143 - 311quater Huwelijk, Echtscheiding
Art. 312 - 370quater Afstamming, Adoptie
Art. 371 - 515 Minderjarigheid, Meerderjarigheid
Art. 516 - 710bis Goederen
Art. 711 - 1100 Erfenissen, Schenkingen en Testamenten
Art. 1101 - 1386bis Contracten en Verbintenissen
Art. 1387 - 1581 Huwelijksvermogensstelsels, Samenwoning
Art. 1582 - 1707 Koop, Ruil
Art. 1708 - 1831 Huur
Art. 1832 - 2091 Lening, Bewaargeving, Kanscontracten, Lastgeving, Borgtocht, Dading, Inpandgeving
Art. 2092 - 2218 Voorrechten en Hypotheken
Art. 2219 - 2281 Verjaring
Wijzigende wetten BW
P. Calamandrei Lof der rechters, geschreven door een advocaat -
Elogio dei giudici, scritto da un avvocato
1935