Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1989

p.1 De afhandeling van huurgeschillen door de vrederechter. Een empirisch onderzoek met naschrift door Laenens J.
Langerwerf E., Van Loon F. en Wouters Y.
33 De jurisprudentiƫle bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid opgezette beschermingsconstructies
Geens K.
97 (On)vriendelijke overnames en beschermingsconstructies
Slagter W.J.
123 25 jaar taalgebruik in het bedrijfsleven privaatrechtelijk bekeken
De Weerdt I.
151 De Romeinse mango en de aansprakelijkheid van de moderne verkoper voor verborgen gebreken
Macours G.
189 Wet op de handelspraktijken (1983-1988)    Overzicht van rechtspraak
De Vroede P.
429 Ons tijdschrift: Een gemeenschappelijke avontuur van 25 jaar
Storme M.
445 Sluip- en dwaalwegen naar gerechtigheid
Leijten J.
459 De minister van Justitie groet het Tijdschrift voor privaatrecht
M. Wathelet
463 Arbeidsovereenkomsten (1976-1984)    Overzicht van rechtspraak
Van Eeckhoutte W., Demedts M., Saelaert C., Taghon A.
923 Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht
Geelhand N.
1001 Rechtskeuze in internationale overeenkomsten - Implicaties van de invoering van het Europees Overeenkomstenconflictenverdrag
De Ly F.
1039 Bijzondere overeenkomsten (1982-1987)    Overzicht van rechtspraak
Herbots J.H. en Pauwels C.
1491 Het afstammingsrecht in Nederland    Preadvies VVSR
Vander Hoeven-Oud J.M.T.
1539 Het afstammingsrecht in BelgiĆ«    Preadvies VVSR
Baeteman G.
1579 Het gemene recht van de overeenkomst van aanneming van werk en de garantieverbintenis
Baert G.
1595 Te goeder trouw procederen
Hammerstein A.
1615 Rechtsvergelijking -Een onderwerp op zoek naar een gehoor
Markesinis B.S.
1657 Compensatie en concursus creditorum
Dirix E. en Kortmann S.C.J.J.
1689 Zakenrecht (1980-1988)    Overzicht van rechtspraak
Kokelenberg J., Van Sinay Th., Vuye H.