Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

Het Tijdschrift voor Privaatrecht: ondersteuning van gezamenlijk onderzoek (België – Nederland – Zuid-Afrika)

I. Voorstelling

Het Tijdschrift voor Privaatrecht wenst doctorale en post-doctorale onderzoekers, die in beginsel minder dan drie jaar post-doctorale ervaring hebben en geen contract voor onbepaalde duur hebben, aan te moedigen tot rechtsvergelijkend onderzoek in het privaatrecht. Daartoe biedt het Tijdschrift voor Privaatrecht financiële ondersteuning voor twee wetenschappelijke colloquia per jaar die door jonge onderzoekers worden georganiseerd.

Op die manier beoogt het Tijdschrift voor Privaatrecht ook de samenwerking tussen verschillende faculteiten uit de diverse regio’s in het Nederlandstalige rechtsgebied verder te stimuleren. De oproep gebeurt gelijktijdig met de oproepen voor de TPR-Wisselleerstoelen.

II. Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen om op dit rechtsvergelijkend congres privaatrecht gezamenlijk onderzoek naar voor te brengen, bestaan erin dat:

 • Het initiatief en de organisatie van het congres uitgaat van minstens twee doctorale en/of post-doctorale onderzoekers, die in beginsel minder dan drie jaar post-doc ervaring hebben en geen contract voor onbepaalde duur hebben.
 • Bij de organisatie van het congres moeten jonge onderzoekers uit minstens twee van de volgende drie landen zijn betrokken: België, Nederland, Zuid-Afrika.
 • een bijdrage wordt gepresenteerd door tenminste twee doctorale of post-doctorale onderzoekers
 • de aanvragers verbinden zich er toe om ofwel gezamenlijk een bijdrage te schrijven, met het oog op publicatie in het Tijdschrift voor Privaatrecht, ofwel de afzonderlijke bijdragen van de presentaties in te dienen bij TPR. De bijdragen worden aan de normale peer review procedure onderworpen.
 • Zowel de presentaties als de bijdragen moeten in het Nederlands of Afrikaans zijn.
 • Het is aan de onderzoekers zelf om op zoek te gaan naar een buitenlandse collega, met het oog op het opzetten van het gezamenlijk onderzoek. Voorstellen van organisatie van een colloquium dienen door de aanvragers gezamenlijk gericht te worden aan het Tijdschrift voor Privaatrecht.
 • In de aanvraag schetsen de onderzoekers het vooropgestelde onderzoeksproject in maximaal 1.000 woorden. De selectie van de onderzoekers gebeurt door de redactieraad van het Tijdschrift voor Privaatrecht.
 • Er zal een maximumbedrag worden bepaald voor de financiële tussenkomst van het TPR per goedgekeurde aanvraag. Kosten die, naast de organisatie van het congres, door het Tijdschrift voor Privaatrecht worden gedragen omvatten binnen de perken van dat maximum:
  • verplaatsingskosten (trein, desgevallend vliegtuig)
  • verblijfskosten (max. twee nachten per deelnemer; er is geen tussenkomst in de verblijfkosten voor deelnemers uit het land waarin het wordt georganiseerd
  • catering
  • huur lokaal