Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1976

p.1 Juristen: enkele basisstatistieken
Van Houtte J.
41 Gedeeltelijke schenkingen
Van Quickenborne M.
81 Scheepvaartrecht (1968-1975)    Overzicht van rechtspraak
Roland R.
207 Gelijkheid van man en vrouw en het Burgerlijk Wetboek
Gerlo J.
289 Internationale juridische fusie
Timmerman L.
329 Personen- en familierecht (1964-1974)    Overzicht van rechtspraak
Delva W., Baeteman G. en Bax M.
573 De misleidende reclame
Stuyck J.
613 De rechter in onze samenleving. Een colloquium en een confrontatie
Storme M.
629 Wet op de handelspraktijken (1971-1975)    Overzicht van rechtspraak
De Vroede P.
775 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: de wet van 14 juli 1976
Traest G., Casman H., Bouckaert F.
995 Produktenaansprakelijkheid
Cousy H.
1039 Arbeidsongevallenrecht (1971-1975)    Overzicht van rechtspraak
Claeys-Leboucq E.