Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2022

p.5 Ten Geleide
STORME, M.
9 Is er een recht om te feesten? Een discursieve bijdrage    De Redactie Privaat
SMITS, J.
21 Privaatrechtelijke facetten van algemeenbelangacties bij de justitiële rechter    Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland
KRUITHOF, M.
Samenvatting
131 Civiele acties tegen de Staat: een verstoorde balans in de trias politica?    Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland
WIRTGEN, A.
209 Algemeenbelangacties bij de burgerlijke rechter    Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland
SCHUTGENS, R., SILLEN, J.
283 Beweegbare onroerende eigendom: over de juritectuur van drijvende woningen
DE SCHEPPER, K.
Samenvatting
365 Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: aanneming (2007-2021)
TILLEMAN, B., DE REY, S., DEBRUYNE, N., GLADINEZ, T., VAN DAMME, N., VAN DEN ABEELE, F.
715 Rechtsvergelijkend colloquium 'Executie van zekerheidsrechten'    Congresverslagen
REMMINK, M. H.
Samenvatting
739 Boekbesprekingen    Flamey, P., Mees, E.; Rigolet, A.; Smits, J.M.; Zuloaga, I.; Brouwers, S., Govaerts, M.; Raes, S.; Heyman, H.W., Bartels, S.E., Tweehuysen, V.; Röder, E.; Sagaert, V.; Maeyaert, P.; Stamatoudi, I., Torremans, P. (eds.); Foriers, P., Jafferali, R., Van Den Haute, E. (eds.); Bandes, S.A., Lynée Madeira, J., Temple, K.D., Kidd White, E. (eds.); Beever, A.; Linardatos, D.; Bossard, P.; Uytterhoeven, K. (ed.)
780 Ouderschap, vertrouwensleer en nog zoveel meer    Ten Geleide
STORME, M.
783 De moeizame codificatie van het Belgisch familiaal vermogensrecht. Boek 2, Titel 3 en Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek    De Redactie Privaat
VERBEKE, A.-L.
797 De dwaling van het consensualisme
HERBOSCH, M.
Samenvatting
915 Naar een hervormd vaderschapsrecht
VAN DEN SANDE, J.
Samenvatting
1023 Hoeveel ouders mag, kan en wil je hebben?
VONK, M.
Samenvatting
1049 Rechtsmisbruik in het Belgische en Nederlandse recht: over individuele vrijheid, maatschappelijke zorgvuldigheid en asociale rechtsuitoefening
VAN DONGEN, E.
Samenvatting
1099 Verslag van het rondetafelgesprek over de hervorming van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 25 februari 2022    Congresverslagen
BORUCKI, C.
1217 Boekbesprekingen    Thüsing, G., Waldhoff, C.; Hopman, M.J.; Palazzo, N.; Deschrijver, D.; Verheye, B.; Storme, M.E., Tilleman, B., Vananroye, J., Vanmeenen, M., Houben, R. (eds.); Gervais, D.J. (ed.); Rognstad, O.-A., Orstavik, I.B. (eds.); Kruger, T., Verhellen, J.; Ruggeri, L., Limante, A., Pogorelcnik Vogrinc, N. (eds.); Dellapenna, J.W., Gupta, J. (eds.); Gelaude, F.; DiMatteo, L.A., Cannarsa, M., Poncibo, C. (eds.); Houben, R., Goossens, N., Leunen, C.-A. (eds.); Meirlaen, M.
1249 Dimensies van samenleven    Ten Geleide
STORME, M.
1253 Persoon, voorwerp, relatie    De Redactie Privaat
SWENNEN, F.
1275 Dienstverlening door de vereniging van mede-eigenaars
VERSCHEURE, E.
Samenvatting
1411 De vergoeding van immateriële schade in Nederland en Italië: een vergelijkend-rechtshistorische analyse
VAN DONGEN, E., VAN ROSMALEN, G.
Samenvatting
1455 Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen en verenigingen (2012-2019)
CLOTTENS, C., COOLS, S., DE DIER, S., GEENS, K., LE PAIGE, Y., VAN BAELEN, B., VAN EETVELDE, J., WYCKAERT, M.
1989 Boekbesprekingen    Vandaele, A.-S.; Deschrijver, D., Taeymans, M. en Vanden Berghe, O.; George, F.; Mathieu, G.; Bartels, S.E. en Van Mierlo, A.I.M.; Bernard, N. en Defraiteur, V. (eds.); Pirlet, B.; Ter Rele, R.J.; Stichting LNSC Groningen (ed.); Mccormack, G.; Omar, P.J. en Gant, J.L.L. (eds.); Storme, M.E., Tilleman, B., Vananroye, J., Vanmeenen, M. en Houben, R. (eds.); Vander Meulen, B.; Hartwig, H. (ed.); Kamperman Sanders, A. en Moerland, A. (eds.); Schaafsma, S.J.; Lenaerts, O. (ed.); Goodrich, P., Gandorfer, D. en Gebruers, C. (eds.); Herbots, P.; Beckers, A. en Teubner, G.; Chan Kok Yew, G. en Yip, M. (eds.); Johnstone, S.; Tervoort, A.J.S.M.; Van Gerven, D.; Cataldo, A. en George, F. (eds.); Tanghe, J.; Van Damme, N.