Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

1978 - Lustrum

1 Vijftien jaar Tijdschrift voor privaatrecht
Jacques Matthijs

1978

p.1 Onderhoudsplicht en recht op een bestaansminimum
Senaeve P.
43 De Benelux-overeenkomst van 29 december 1972 of de nieuwe commoriëntenregel
Puelinckx-Coene M. en Perrick S.
67 Erfenissen (1968-1977)    Overzicht van rechtspraak
Dillemans R., Puelinckx-Coene M., Verstraete J.
151 Het primair huwelijksstelsel
Baeteman G.
309 De algemene principes met betrekking tot het secundaire huwelijksvermogensrecht
Delva W.
331 De veranderbaarheid van het huwelijksvermogenstelsel tijdens het huwelijk
Delva W.
351 Het wettelijk stelsel -baten van het eigen en van het gemeenschappelijk vermogen: wederbelegging en bewijsvoering
Dillemans R.
377 Le régime légal -Passif commun et passif propre
Raucent L.
399 Het wettelijk stelsel - bestuursbevoegdheden en sanctieregeling van de bestuursbevoegdheden
Casman H.
461 Het wettelijk stelsel: ontbinding
Van Hove E.
485 Le régime légal -quelques questions au sujet de la liquidation et du partage
Watelet P.
505 De conventionele huwelijksvermogenstelsels
Delva W.
529 De contractuele en gerechtelijke scheiding van goederen
Delva W.
555 Het Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht
Heyvaert A.
591 Het overgangsrecht. De situatie na 27 september 1977
Heyvaert A.
623 Evaluatie van het nieuw Belgisch huwelijksvermogensrecht
Delva W.
633 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in Nederland
Kleyn W.M.
681 Vennootschappen (1968-1977)    Overzicht van rechtspraak
Ronse J., Nelissen J.M., Van Hulle K., Van Bruystegem B.
1011 Verkeersaansprakelijkheid en verzekering naar Nederlands recht    Preadvies VVSR
Clausing P.
1083 Verkeersaansprakelijkheid en verzekering naar Belgisch recht    Preadvies VVSR
Schuermans L. en Simoens D.
1143 Voorrechten en hypotheken (1971-1976)     Overzicht van rechtspraak
Heurterre P.