Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2023

p.5 Dwingend recht in vele tinten    Ten Geleide
STORME, M.
9 Het bijzondere van bijzondere overeenkomsten    De Redactie Privaat
TJONG TJIN TAI, E.
25 Privaatrechtelijke handhaving van het Europees mededingingsrecht. Een overkoepelende analyse van de werking van prikkels
WEBER, F.
Samenvatting
47 Europees recht op schadevergoeding als grondslag van privaatrechtelijke handhaving van EU-mededingingsrecht
VERHULST, M.
Samenvatting
155 Het eeuwigdurende opstalrecht als instrument voor duurzaam grondgebruik: aandachtspunten vanuit het vastgoed- en omgevingsrecht
DEBUSSCHER, C., GRUYAERT, D.
Samenvatting
199 Duurzaam privaatrecht voor de 21ste eeuw: het leven van een rechtswetenschappelijke subdiscipline    Congresbijdrage
AKKERMANS, B., HOOPS, B., VAN DER SIJDE, E., VERHEYE, B.
Samenvatting
257 Overzicht van rechtspraak. Medisch recht (2016-2022)
Nys, H.
Samenvatting
355 Boekbesprekingen    Tjong Tjin Tai, E.; Jansen, K.J.O.; Verbeyst, S.; Bernard, N. en Louveaux, B.; Ebers, M., Poncibo, C. en Zou, M. (eds.); Favre, D.; Akkermans, B., Hoops, B., van der Sijde, E. en Verheye, B. (eds.); Goister, F. en De Neys, J.; Bossuyt, D., Delobelle, K., Mannaerts, S. en Wanzeele, V.; Ouchinsky, N. (ed.); Collard, G., Mourlon Beernaert, F., Szafran, D. en Willermain, D. (eds.); Hondius, E., Santos Silva, M., Nicolussi, A., Salvador Coderch, P., Wendehorst, C. en Zoll, F. (eds.); del Corral, J.