• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1974

  p.3 Het toestemmingsrecht van de ouders tot de adoptie na echtscheiding
  Simoens D.
  45 Enkele aspecten van de rechtstoestand van feitelijk gescheiden echtgenoten
  Casman H.
  79 Handelsvertegenwoordigers. Evolutie in de gezagsverhouding met de opdrachtgevers
  Dubois B.
  105 Professionele aansprakelijkheid van de notaris    Overzicht van rechtspraak
  Rens J.L.
  151 De organisatie van de geneeskunst en de controle op de activiteiten van de geneesheer
  Meert-Vande Put R.
  173 De wetgevende besluiten betreffende de uitoefening van de geneeskunst in perspectief
  Dillemans R.
  193 Uitoefening van de geneeskunst in Nederland
  Vander Mijn W.B.
  219 Professionele vennootschappen, het aanwenden van vennootschapsvormen bij de uitoefening van een vrij beroep
  Steenbergen J.
  297 De rechtspositie van de ziekenhuisarts. Een proeve van diepte-juridische analyse
  Schutyser K.
  317 Moderne ontwikkelingen rond het geheim in de gezondheidszorg
  Leenen H.J.J.
  345 La responsabilitée médicale
  Dalcq R.O.
  363 De geneesheer, de gezondheidszorg en de maatschappij
  Vandendriessche R.
  371 Nationale ziekteverzekeringen en het recht op gezondheid
  Van Langendonck J.
  381 De rolverschuiving van de ziekenfondsen
  Vandenheuvel R.
  389 Salus aegri suprema lex
  Rang J.F.
  419 Abortus provocatus. Juridische status quaestionis en perspectieven
  Van Look M.
  473 Enkele civielrechtelijke aspecten van contraceptie
  Delva W. en Dierkens R.
  495 Doodscriteria. Achtergronden van de verwarring en een poging tot verheldering
  Van Till - D'aulnis De Bourouill H.A.H.
  575 Het statuut van de geesteszieken
  Gerlo J.
  621 Ons onontbeerlijk notariaat en de afwezigheid van het notarisambt in de Engels-Amerikaanse rechtsbedeling
  De Wulf L.
  649 Onrechtmatige daad en schadeloosstelling naar Belgisch I.P.R.
  Schuermans L. en Van Eupen P.
  693 Europees Kartelrecht (1970-1973)    Overzicht van rechtspraak
  Neels L.
  787 Faillissement en Gerechtelijk akkoord (1969-1974)    Overzicht van rechtspraak
  De Wilde L. en Galaude L.